แนะนำสินค้าชีวภาพ

* ขายก้อนเชื้อเห็ด คุณภาพ มาตรฐานสยามเห็ดฟาร์ม (ฟรี! คู่มือเพาะอย่างง่าย)
# ทางเราผลิตทั้งเปิดดอกเอง และจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อนำไปเป็นรายได้หลัก รายได้เสริม หรือเห็ดในครัวเรือน
# ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย

### ก้อนเชื้อเห็ด ชนิดต่างๆ มาตรฐาน Organic Thailand เช่น ###
* ก้อนเชื้อ เห็ดนางฟ้าภูฐาน
* ก้อนเชื้อ เห็ดนางรมเทา
* ก้อนเชื้อ เห็ดนางรมดำ
* ก้อนเชื้อ เห็ดนางรมฮังการี
* ก้อนเชื้อ เห็ดหลินจือแดง G2
* ก้อนเชื้อ เห็ดปุยฝ้าย เห็ดหัวลิง

### เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง ชนิดต่างๆ มาตรฐาน GMP เช่น ###
* เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง เห็ดนางฟ้าภูฐาน
* เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง เห็ดนางรมเทา
* เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง เห็ดนางรมดำ
* เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง เห็ดนางรมฮังการี
* เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง เห็ดหลินจือแดง G2
* เชื้อเห็ดข้าวฟ่าง เห็ดปุยฝ้าย เห็ดหัวลิง
* เมล็ดข้าวฟ่างแดง สำหรับทำเชื้อเห็ด

### อุปกรณ์เพาะเห็ดต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน เช่น ###
* ถุงเพาะเห็ด
* คอขวด เพาะเห็ด
* จุกประหยัด เพาะเห็ด
* ยิปซัม สำหรับเพาะเห็ด
* ภูไมท์ซัลเฟต สำหรับเพาะเห็ด
* ดีเกลือ สำหรับเพาะเห็ด
* โดโลไมท์ สำหรับเพาะเห็ด

### ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันได้นะคร้าบ…
FB : https://www.facebook.com/SiamMushroom
Line : https://lin.ee/v9oa1ia หรือ Line id : @SiamMushroom
Tel : 0826906069

(ฟรี! คู่มือเพาะอย่างง่าย)

คู่มือเพาะเห็ด นางฟ้า นางรม อย่างง่าย

คู่มือเพาะเห็ด นางฟ้า นางรม อย่างง่าย

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (1)

มารู้จักลักษณะเด่นของเห็ดแต่ละชนิดฃ
- เห็ดนางฟ้าภูฐาน
เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางรมอินเดีย (อังกฤษ: Indian Oyster, Phoenix Mushroom, หรือ Lung Oyster) เป็นเห็ดในตระกูลเห็ดนางรม มีผู้พบเห็นครั้งแรกที่เมืองชัมมู ประเทศอินเดีย
ในประเทศไทย กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ได้นำเชื้อเห็ดชนิดนี้มาจาก American Type Culture Collection เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1977 ทดลองเพาะแล้วพบว่าเจริญเติบโตได้ดี[1] นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าเห็ดนางฟ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งจากประเทศภูฏาน จึงเรียกว่าเห็ดนางรมภูฏาน ที่นิยมเพาะปลูกเพื่อการค้า

- เห็ดนางรมเทา หรือเห็ดนางรมดำ
เห็ดนางรม เป็นเห็ดกินได้ทั่วไป ได้รับการเพาะปลูกครั้งแรกในประเทศเยอรมนีเพื่อเป็นมาตรการในการยังชีพช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1[1] และในปัจจุบันได้การเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อเป็นอาหาร มันเกี่ยวข้องกับเห็ดนางรมหลวงที่ปลูกในทำนองเดียวกัน

- เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือ (อังกฤษ: Lingzhi) เป็นยาจีน (Chinese traditional medicine) ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี นับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีเป็นต้นมา เห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีน และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ “เสินหนงเปินเฉ่า” ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่สุดของจีนมีคนนับถือมากที่สุด ได้กล่าวไว้ว่า เห็ดหลินจือเป็น “เทพเจ้าแห่งชีวิต” (Spiritual essence) มีพลังมหัศจรรย์ บำรุงร่างกายใช้เป็นยาอายุวัฒนะในการยืดอายุออกไปให้ยืนยาว ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

- เห็ดปุยฝ้าย หรือเห็ดหัวลิง
เห็ดหัวลิง , เห็ดปุยฝ้ายหรือเห็ดยามาบูชิตาเกะ (Lion’s Mane) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hericium erinaceus ชื่ออื่นๆ : Lion’s Mane, Hedgehog Mushroom ภาษาไทยเรียกกันว่า เห็ดหัวลิงหรือเห็ดภู่มาลา หรือ เห็ดปุยฝ้าย ซึ่งในภาษาญี่ปุ่น ยามาบูชิตาเกะ แปลว่า ผู้หลับใหลอยู่ในหุบเขา เพราะเห็ดชนิดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้น เช่น ต้นโอ๊ค หรือวอลนัท ลักษณะเห็ดจะ คล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซม. สามารถพบได้บริเวณทางซีกโลกเหนือ เช่น ยุโรป และเอเชียตะวันออก ในประเทศญี่ปุ่น ในสมัยโบราณมีการนำเห็ดชนิดนี้ ไปผสมในตำรับยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น

ขอบคุณที่มา credit : wiki

Related posts:

Leave a Reply

Page 1 of 11

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่