แนะนำสินค้าชีวภาพ

กำจัดโรคแม่ลงศัตรูเห็ด

แมลงศัตรูเห็ด

แมลงศัตรูเห็ด

วันนี้มีเอกสารมาเผยแพร่เป็นเอกสารเกี่ยวกับ แมลงศัตรูเห็ด อ่านได้ที่นี้เลยครับ แมลงศัตรูเห็ด

สวัสดีครับวันนี้มีเอกสารมาแนะนำเป็นเอกสารเกี่ยวกับโรคเห็ดถุงครับ อ่านได้ที่นี้ครับ โรคเห็ดถุง

 

โรคเห็ดถุง

โรคเห็ดถุง

สาเหตุการเกิดหนอนแมลงหวี่ในเห็ด และวงจรของการเกิดหนอนแมลงหวี่ วิธีการป้องกันและกำจัด
เรื่องเกี่ยวกับ หนอนแมลงหวี่ศัตรูที่พบเจอในหน้าก้อนเชื้อเห็ด ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก วงจรชีวิตหนอนแมลงหวี่ปีกแข็งกันก่อน
ระยะไข่ จะสังเกตได้ว่าเป็นเม็ดกลม ๆ รี เม็ดเป็นสีขาวคล้าย ๆ ไรไข่ปลาแต่ไม่ใช่สามารถมองเห็ดได้ด้วยตาเปล่า เมื่อไข่ได้รับการผสมพร้อมที่จะฟักตัวจะมีจุดสีดำ ๆ ระยะตัวอ่อน  หลัก จากที่ไข่มีการฟักตัวออกมาแล้วสังเกตได้ว่าลำตัวจะมีสีขาว หรือสีส้มอ่อน สังเกตดี ๆอาจจะคล้าย ๆ ราส้มแต่ไม่ใช่ เพราะหนอนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวและกัดกินเส้นใยเห็ด ระยะดักแด้  จะมีลักษณะเป็นตัวสีขาวนวล ๆ และสีจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสีดำ พร้อมที่จะเป็นตัวแก่ ระยะตัวเต็มไว  หรือตัวแก่  จะ มีลักษณะเป็นตัวสีดำ ปีกแข็ง จะตอมอยู่หน้าก้อนเชื้อเห็ด และไข่ทิ้งไว้ที่หน้าก้อนเหมือนเดิมหากไม่มีการกำจัด จะทำให้ประชากรของแมลงหวี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหาย

แมลงหวี่ในก้อนเห็ด

แมลงหวี่ในก้อนเห็ด

สาเหตุของการเกิดหนอนแมลงหวี่มีหลายประการด้วยกัน พอสรุป ได้ดังนี้

1.โดยสัญชาติตะญาณของแมลงหวี่ มักชอบของที่มีกลิ่นเน่าเหม็น รวมทั้งกลิ่นแอมโนเนียจากก้อนอาหาร
2. เกิดจากหน้าก้อนเห็ดสกปรก  หลังจากการเก็บดอกไปแล้ว  ยัง มีเศษรากหรือโคนของเห็ดที่ยังดึงออกไม่หมด หากไม่มีการขูดหน้าก้อน ทำความสะอาด เวลาที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดให้น้ำ แล้วน้ำเข้าไปขัง รากหรือโคนเห็ดก็จะอุ้มน้ำจนแฉะเน่าเละ
3.โรงเรือนเพาะเห็ดมีความเหม็นอับชื้น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ไม่มีการระบายอากาศ
4.ไม่เคยฉีดพ่นจุลินทรีย์ กำจัด ไรเห็ด หนอน และ เชื้อรา ตามพื้น ผนังโรงเรือน หรือเสา  อยู่เป็นประจำ เพราะบางทีเราอาจไม่คาดคิด ฉีดพ่นจุลินทรีย์แค่หน้าก้อนเห็ดเพียงอย่างเดียว  แมลงหวี่จะซุกซ่อนตามผนัง
5.เพาะเลี้ยงเห็ดอย่างต่อเนื่องไม่มีการล้างหรือพักโรงเรือน  ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และแพร่ระบาดภายในโรงเรือน
แนวทางป้องกันจะกำจัดหนอนแมลงหวี่ที่มาทำลายหน้าก้อนเห็ด

1. โรงเรือนที่เพาะเห็ด ควรหมั่นที่จะทำความสะอาด ตามพื้นโรงเรือน ผนัง ซอกมุมจาก เสา  เปิด โรงเรือนให้ได้มีอากาศถ่ายเทบ้าง ไม่อับ และหมั่นฉีดพ่นจุลินทรีย์เชื้อบีที + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส+ น้ำสัมควันไม้ หรือ สารสะกัดสะเดา(จุลินทรีย์ทั้ง 3 ตัวให้ทำการหมักขยายตามสูตรของชมรมเกษตรปลอดสารพิษก่อน  เพื่อที่จะ ลดต้นทุน ส่วนน้ำส้มควันไม้ และ สารสะกัดสะเดา เป็นสมุนไพรไล่แมลงหวี่ไม่ให้เข้า มาภายในโรงเรือน) ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งโรงเรือนทั้งด้านนอนและด้านใน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  เพื่อตัดวงจรการเกิดของหนอนแมลงหวี่
2. ก่อนนำเข้าเปิดดอกในโรงเรือน ควรคัดถุงก้อนเชื้อเห็ดที่แสดงอาการทำลายของ แมลง โรค เชื้อราและไรทิ้งหรือหากไม่แน่ใจควรแยกกองไว้ต่างหาก และทำการฉีดพ่นจุลินทรีย์เชื้อบีที  + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส  หากพบการระบาดมากให้ฉีดวันเว้นวัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง  โดยฉีดพ่นหน้าก้อน และใช้เข็มสลิงฉีดอัดเข้าไปในก้อนเน้นตรงจุดที่เกิดเชื้อโรคเป็นพิเศษ  หากพบการระบาดน้อย ให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3-4 เช่นกัน
3. หากแมลงหวี่มาตอมหน้าก้อน ควรแขวนกับดักกาวเหนียวทาบนกระดาษสีเหลือง แต่ถ้าไม่มีกาวเหนียวให้ใช้วาสลีนทาบนกระดาษแทนก็ได้ แต่ต้องทาบ่อย เพราะว่าวาสลีนนี้จะแห้งเร็ว ควรเปลี่ยนกับดักกาวเหนียว เมื่อพบว่ามีตัวแมลงมาติดจนเต็มหรือประมาณ 45-60 วัน/ครั้ง  และแขวนกับกาวเหนียวให้มากเท่าที่จะมากได้ เพื่อเป็นการช่วยลดประชากรของหนอนแมลงหวี่
หมายเหตุ ยิ่งทากาวกับพลาสติกสีเหลืองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะช่วยลดปริมาณของแมลงหวี่ได้มากเท่านั่น
4. ขณะเปิดดอกแล้วควรที่จะหมั่นตรวจสอบสังเกตอยู่เป็นประจำ   ดังนั้นหากพบการทำลายที่ควรจะคัดแยกออกและดูแลเป็นพิเศษ ด้วยการฉีดพ่น จุลินทรีย์เชื้อบีที  + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส หากไม่หายควรที่จะสละก้อนทิ้งและเผาทำลาย
5. หลังจากการเก็บดอกเห็ดแล้ว ควรทำความสะอาดหน้าก้อนเชื้อทุกครั้ง โดยการใช้ปลายช้อนขูดที่ก้อนเอา เศษ และรากโคนเห็ดที่ยังติดอยู่ออกให้หมดและฉีดพ่นด้วย จุลินทรีย์เชื้อบีที  + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส ทันที รวมถึงเนื้อเยื่อเห็ดที่ขูด ดอกเห็ดที่แห้งเหี่ยว เศษดอกเห็ดที่คัดทิ้งหรือร่วงหล่นลงพื้นโดยไม่ตั้งใจควรมีการเก็บทิ้งในถัง ขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ควรให้ตกหล่นบริเวณพื้นโรงเรือน เพราะจะทำให้เน่าและเพิ่มกลิ่นอับ เป็นที่ชื้นชอบของแมลงศัตรูเห็ด
การเพาะเห็ดต้องเน้นเรื่องความสะอาดและต้องปฏิบัติในเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ  ไม่ใช้ว่าเกิดเหตุแล้วมาตามแก้ไขน่ะครับ

วันนี้มีเอกสารแนะนำเกี่ยวกับสะเดาครับ ลองอ่านได้ที่นี้เลยครับ สะเดา

เผื่อเอาไปเป็นแนวทางในการกำจัดแมลงในโรงเรือนเพาะเห็ดครับ

 

สะเดากำจัดแมลง

สะเดากำจัดแมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

 

การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูของเห็ดนั้น เป็นสิ่งที่น่าทำและจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องด้วย บรรดาแมลงทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนดอกเห็ดของเราจะเข้ามาใน 2 ลักษณะคือ ตัวเต็มวัย ซึ่งบินกันให้ว่อนทั่วโรงเห็ดหรือเกาะตามดอกเห็ดนั่นแร่ะ เป็นตัวแมลงเต็มวัย สามารถใช้ “น้ำส้มควันไม้” ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วทั้งโรงเรือน ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งหน้าก้อนหลังก้อนให้ชุ่มโชกไปเลย และควรที่จะฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันและขับไล่ตัวเต็มวัยของแมลงไม่ให้เข้ามาก่อกวนดอกเห็ดของเราอีก  ลักษณะที่ 2 ของแมลงก็คือ ตัวหนอน ตัวเต็มวัยของแมลงที่เข้าดูดกินน้ำเลี้ยงของดอกเห็ดเมื่ออิ่มหมีพีมันดีแล้ว มันก็จะทำการวางไข่ไว้ตามหน้าก้อนเห็ด เจ้าไข่นี่มันจะใช้เวลา 1 วันก่อนที่จะกลายร่างเป็นหนอน ค่อย ๆ คืบคลานเข้าไปกัดกินเส้นใยเห็ด มันใช้เวลาในชีวิตของการเป็นหนอนอยู่ 4 วันก่อนที่จะกลายร่างเข้าสู่ดักแด้ รอวันที่จะเติบโตเป็นตัวเต็มวัยออกมาอาละวาดเราอีก การกำจัดเราจึงจะต้องตัดวงจรชีวิตของมันในขณะที่มันเป็นหนอน ซึ่งจะมีโอกาสแค่ 4 วัน จุลินทรีย์ที่จะกำจัดหนอนได้มีชื่อว่า บาสิลัส BT โดยหมักด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนหรือนมกล่องเช่นเดียวกับเชื้อบาสิลัสพลายแก้ว แล้วนำมาผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหน้าก้อนและถ้าเจอว่าก้อนไหนมีหนอนเข้าไปข้างในจะใช้เข็มฉีดยาฉีดอัดเข้าไปก็ได้  และเพื่อกำจัดหนอนไม่ให้มันมีโอกาสได้เข้าดักแด้จึงควรฉีดพ่น 4 วันต่อเนื่องกัน เชื้อ BT และเชื้อพลายแก้ว สามารถใช้ผสมในน้ำ 20 ลิตรและฉีดพ่นพร้อมกันได้  การฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้ก็ดี หรือเชื้อบาสิลัสก็ดี ควรวางโปรแกรมฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ สัปดาห์แล้วจะไม่มีศัตรูมารบกวนดอกเห็ดของเราครับ

Page 6 of 9123456789

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่