แนะนำสินค้าชีวภาพ

กำจัดโรคแม่ลงศัตรูเห็ด

ไส้เดือนฝอย

ไส้เดือนฝอย

 

เกษตรกรที่เพาะเห็ดเป็นอาชีพคงทราบว่าเมื่อทำฟาร์มไปซักระยะหนึ่งจะเกิดการระบาดของศัตรูเห็ด ชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับ ท้องถิ่น และสภาพฟาร์ม ที่มักเจอกันเสมอในการเพาะเห็ดในระบบฟาร์มเปิด คือ หนอนแมลงหวี่ และ แมลงวัน หลายชนิด หลายขนาด บางชนิดทำลายโคนเห็ด บางชนิดทำลายราก หน้าเห็ด บางชนิดเจาะทำลายเข้าไปในก้อนเชื้อเห็ด ตัวแก่ยังรบกวนดอกเห็ดทำให้ติดโรค เสียรูปร่าง และฟอร์มดอกที่ดีไป ได้เคยแนะนำการป้องกันไปแล้วโดยการใช้กากยาสูบ ที่เหลือทิ้งจากเตาบ่ม ผสมกับวัสดุเพาะ(หาง่ายทางภาคเหนือ)อย่างไรก้ตามเมื่อเกิดการระบาดขึ้นก่อนโดยไม่ทันป้องกัน ก้เป็นเรื่องสำคัญ อันที่จริงการกำจัดหนอนแมลงหวี่ และแมลงวันทำได้ง่ายแต่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งผู้เพาะเห็ดไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากการระบาดของหนอนแมลงหวี่และแมลงวันมักเกิดขึ้นหลังเปิดดอกเห้ดเก้ผลผลิตแล้ว ดอกเห็ดต้องเก็บทุกวันหากมีการใช้สารเคมีก็จะไม่ปลอดภัย เมื่อ 6-7ปีก่อนได้เคยทดลองใช้ชีวภัณฑ์ชนิดหนึ่งในการกำจัดหนอนแมลงหวี่และแมลงวันในก้อนเห็ด ด้ผลดี และปลอดภัย จึงอยากแนะนำให้ผุ้สนใจได้ทราบ ชีวภัณฑ์ที่พูดถึง คือ ไส้เดือนฝอย ที่มีชื่อว่า สไตเนอร์นีม่า คาร์โปแคปเซ่ ไส้เดือนฝอยชนิดนี้ เป็นปรสิต หรือ พยาธิของหนอน โดยเฉพาะหนอนศัตรูพืชกว่า 200 ชนิด โดยไม่มีอันตรายกับ คน สัตว์ ปลา หรือสิ่งแวดล้อม จึงมีการนำไส้เดือนฝอยนี้มาผลิตและใช้ในการกำจัดศัตรูพืช โดยคุณสมบัติพิเศษของไส้เดือนฝอยนี้ คือ สามารถเคลื่อนย้าย ซอนไซ เข้าหาศัตรูพืชที่มักซ่อนตัวในที่หลบซ่อนได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต่างจากสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไส้เดือนฝอยนี้จึงถูกใช้ในการกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในที่เล้นลับ เช่น หนอนเจาะใต้เปลือกลองกอง ลางสาด หนอนเจาะยอดกะหล่ำปลี หนอนเจาะสมอฝ้าย(ดอก)หนอนเจาะดอก หนอนกินรากหญ้า(สนามกอร์ฟ)หนอนเจาะหัว ตัวอ่อนหมัดกระโดดทำลายรากพืช ตัวอ่อนด้วงงวงมันเทศ และรวมถึง หนอนแมลงวัน แมลงหวี่เจาะก้อนเห็ด ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า นี้ เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ ขนาด ประมาณ เศษ 1 ส่วน 10 ของมิลลิเมตร ต้องเก็บในตู้เย็นครับ จะถูกผลิตไว้ในก้อนฟองนำขนาดเล็ก ในซองกันแสง ในหนึ่งซองจะมีไส้เดือนฝอยนี้ 4 ล้านตัว ผสมนำได้ 2 ลิตร

วิธีการใช้

1.เตรียมน้ำ 1 ถัง(20 ลิตร) แบ่งใส่ถัง 2-3ใบ แกะซอง เอาฟองนำที่บรรจุไส้เดือนฝอยเทลงในถัง ที่ 1ขยำให้ไส้เดือนฝอยออกจากฟองนำมาอยู่ในนำ แล้วนำฟองนำไปขยำในน้ำถังที่2 และ 3 ด้วยวิธีเดิม

2.เก็บเอาฟองน้ำออก จากนั้นนำนำที่มีไส้เดือนฝอย ทั้ง 3ถัง มารวมกัน แล้วนำไปใช้ฉีดพ่นใส่หน้าก้อนเห็ด โดยหากจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอย ควรพ่นนำให้ความชื้นแก่ก้อนเชื้อเห็ดก่อน

3.ไส้เดือนฝอย จะว่ายนำเข้าไปกับความชื้นที่หน้าเห็ด ขี้เลื่อย และซอนไซเข้าทำลายหนอนในก้อนเชื้อเห็ด และทำให้หนอนตายในเวลา 1-2 วัน หนอนที่ตายจะนิ่ง และไม่เน่าในระยะ5-7 วันแรก เพราะไส้เดือนฝอยจะใช้ซากหนอนเป็นที่ขยายพันธุ์ตัวมันเอง(นึ่งถึงเอเลี่ยนนะครับ)ภายใน 7-10 วันจะมีไส้เดือนฝอยรุ่นใหม่ออกมาจากซากหนอนที่ตาย ประมาณ 1แสนตัว และหาหนอนเหยื่อตัวใหม่เข้าทำลายต่อไป ดังนั้นเราจึงมีองค์รักษ์อยู่ในก้อนเห็ดที่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยแล้วไปอีกนาน

การใช้ไส้เดือนฝอยแม่ว่าจะมีราคาสูง แต่ใช้เพียงครั้งเดียวในการเปิดดอกเห็ด 1 รุ่น และไส้เดือนฝอยไม่อาจฆ่าตัวแก่ของแมลงได้นะครับ แต่ตัวแก่จะลดจำนวนลงเพราะหนอนถูกทำลายลงอย่างมาก

การใช้ไส้เดือนฝอยนี้ จึงนับเป็น ชีววิธีในโรงเห็ด อย่างแท้จริง รับผิดชอบต่อผู้บริโภคเพราะไม่ใช้สารเคมี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ที่มา :

นาย เจษฎา กาพย์ไชย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

การหมัก พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยมะพร้าวอ่อน

ความจริงมันมีหลายสูตรน่ะครับ

แต่ที่ผมใช้บ่อยๆ คือ มะพร้าวอ่อน 1 ลูก + พลายแก้ว 1 ช้อนชา(5 กรัม)

อีกสูตรหนึ่งคือ นมกล่อง UHT 1 กล่อง 250 CC + พลายแก้ว 1 ช้อนชา(5 กรัม)

ทั้ง 2 สูตรหมัก 24-36 ชั่วโมง เวลาเอาไปใช้ เอาที่หมักแล้วครบ 24 ชม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 36 ชม. ไปผสมน้ำได้ 20 ลิตร

เวลาที่พ่นแนะนำให้พ่นตอนเย็นๆ ช่วงที่ตะวันใกล้ตกดินครับ

ที่เราต้องหมักเพราะต้องขยายเชื้อจุลลินทรีย์ เพราะเราจะประหยัดเชื้อ

ถามว่าไม่หมักได้ไหมต้องการใช้แบบด่วนๆๆ คำตอบคือได้ แต่ต้องเปลืองเชื้อหน่อยน่ะครับ ต้องใช้เชื้อจุลลินทรีย์ 50 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร ครับผม

พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์

พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์

 

พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์

พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์

 

 

พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์

พลายแก้ว หัวเชื้อจุลินทรีย์

 

 

พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด

พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด

 

YouTube Preview Image
บีที บาซิลลัส ปราบหนอน ศัตรูเห็ด

บีที บาซิลลัส ปราบหนอน ศัตรูเห็ด

ไบโอ บีที ปราบหนอน

 

ราคา กระป๋องละ 230 บาท

 

การหมัก BT ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยมะพร้าวอ่อน

การหมัก BT ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยมะพร้าวอ่อน

ความจริงมันมีหลายสูตรน่ะครับ

แต่ที่ผมใช้บ่อยๆ คือ มะพร้าวอ่อน 1 ลูก +  BT ชีวภาพ 1 ช้อนชา(5 กรัม)

อีกสูตรหนึ่งคือ นมกล่อง UHT 1 กล่อง 250 CC +  BT ชีวภาพ 1 ช้อนชา(5 กรัม)

ทั้ง 2 สูตรหมัก 24-36 ชั่วโมง เวลาเอาไปใช้ เอาที่หมักแล้วครบ 24 ชม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 36 ชม. ไปผสมน้ำได้ 20 ลิตร

เวลาที่พ่นแนะนำให้พ่นตอนเย็นๆ ช่วงที่ตะวันใกล้ตกดินครับ

ที่เราต้องหมักเพราะต้องขยายเชื้อจุลลินทรีย์ เพราะเราจะประหยัดเชื้อ

ถามว่าไม่หมักได้ไหมต้องการใช้แบบด่วนๆๆ คำตอบคือได้ แต่ต้องเปลืองเชื้อหน่อยน่ะครับ ต้องใช้เชื้อจุลลินทรีย์ 50 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร ครับผม

BT ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์

BT ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์

 

BT ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์

BT ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์

 

YouTube Preview Image

 

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวชมรมเกษตรปลอดสารพิษทุกๆท่านวันนี้ผู้เขียนก็จะมาเขียนเรื่องที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงนี้ นั่นก็คือเรื่อง ไรเห็ด เป็นศัตรูเห็ดที่มีขนาดเล็กมาก จนต้องอาศัยแว่นขยายเข้าช่วย จึงจะเห็นได้ชัด ตามสภาพธรรมชาติ มักจะเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ สีขาวใส่อยู่กระจายเต็มไปหมดที่น่าสนใจคือการที่ไรชนิดต่าง ๆ ที่ทำลายเห็ดนั้นจะมีวงจรชีวิต (ไข่-ตัวแก่) สั้นมาก โดยใช้เวลาเพียง 4-5 วันเท่านั้นโดยทั่วไปจะพบตัวเมียมากกว่าตัวผู้ถึง 4 เท่า โดยที่ตัวเมียยังสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการออกไข่และเป็นตัว ไม่จำเป็นต้องผสมพันธุ์กับตัวผู้อีกด้วย จึงทำให้ไรสามารถเกิดระบาดทำลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เส้นใยเห็ดกำลังแผ่ออกไป หากมีพวกไรดังกล่าวระบาดก็จะทำให้เส้นใยขาดออกจากกัน และไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากไรพวกนี้ชอบทำลายกัดกินส่วนของเส้นใย ไรศัตรูเห็ดที่พบทำลายเห็ดปลูกในไทยนั้น คือ ไรไข่ปลา ( Luciaphorus sp. ) การแพร่กระจายหรือการระบาดของไรไข่ปลา จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือจากถุงเห็ดหนึ่งไปอีกถุงหนึ่งนั้น เป็นไปได้โดยที่ไรไข่ปลาติดไปกับถุงเห็ด และตัวไรสามารถเข้าไปในถุงเห็ดทีวางใกล้เคียง โดยตัวไรเดินผ่านเข้าทางจุกสำลี เมื่อเข้าไปในถุงเห็ดก็จะกัดกินเส้นใยสีขาวของเห็ด ซึ่งเจริญอยู่ภายใน โดยเริ่มจากบริเวณตรงคอขวดลงมาเรื่อย ถ้าถุงเห็ดถูกไรทำลายมาก เมื่อนำถุงไปเปิดปากถุงให้เห็ดออกดอก ก็จะมีดอกน้อยหรือไม่มีดอกเห็ดและดอกเห็ดที่ออกมาก็จะถูกไรชนิดนี้ทำลายที่ดอกอีก ทำให้ดอกแคระแกร็นมีขนาดเล็กกว่าปกติ ถ้านำดอกเห็ดที่ถูกไรชนิดนี้ทำลายไปจำหน่าย ก็อาจจะเป็นที่รังเกียจแก่คนซื้อด้วย เพราะเห็นเม็ดไข่ปลากระจายอยู่ตามดอกเห็ด ดั้งนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการป้องกันกำจัดไม่ให้ไรไข่ปลาเข้าทำลายเสียหายแก่เห็ด

ซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการกำจัดมาฝากกันครับนั่นก็คือ บาซิลลัสไมโตฟากัส บาซิลลัส ไมโตฟากัส (Bacillus mitophagus) เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับติลิส ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดไรศัตรูเห็ด โดยเฉพาะไรไข่ปลา ซึ่งเป็นปัญหาในธุรกิจการเพาะเห็ดเพื่อการค้าปัจจุบันวิธีใช้ก็คือทำการหมักขายเชื้อบาซิลลัสไมโตฟากัสตามสูตรให้นำไปฉีดพ่นบริเวณรอบโรงเรือน ผนังโรงเรือน พื้น ชั้นวาง บริเวณก้อนเชื้อ ทำการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัด หากกำลังเปิดดอกอยู่แล้วมีปัญหาของไรเข้าก้อนให้ฉีดอัดเข้าไปในก้อนแบบชุ่มโชก ถ้ามีการระบาดหนักให้ฉีด3 วันต่อครั้ง ถ้าไม่ระบาดมากสัก 7 วันต่อครั้ง

ไมฝาง ไมโตบาซิลลัส ปราบไร ศัตรูเห็ด

ไมฝาง ไมโตบาซิลลัส ปราบไร ศัตรูเห็ด

ที่มา : ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

ราเขียวกับราดำ ครับ เป็นเชื้อราที่มีอยู่ในธรรมชาติ จะมีการระบาดมาก ช่วงอากาศเปลี่ยน เช่น จากร้อนเป็นฝน (ร้อนอบอ้าวแล้วมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน) จากหน้าฝนเป็นหน้าหนาว ดังนั้นผู้เพาะเห็ดจำเป็นต้องมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า อากาศช่วงนี้เป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร จะมีการระบาดช่วงไหน ซึ่งถ้ารู้ล่วงหน้าสามารถป้องกันได้โดย ฉีดพ่น BS พลายแก้ว

พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด

พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด

วิธีกำจัดและป้องกันเชื้อราโรคพืชผมจะแนะนำให้ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชคือ เชื้อบาซิลัส ซับทิลิส พลายแก้ว ซึ่งเป็นเชื้อ แบคทีเรียกำจัด เชื้อราในพืชต่างๆ

สามารถหมักขยายเชื้อเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนให้ได้จุลินทรีย์ในปริมาณที่มากขึ้นและยังช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วยสามารถหมักได้หลายสูตรทั้ง สูตรไข่ไก่ สูตรน้ำมะพร้าวอ่อน สูตรนมยูเอชที โดยแนะนำให้ฉีด 7 วันครั้ง หรือในช่วงอากาศชื้นจัดแนะนำให้ฉีด 3 วันครั้ง หรือถ้ามีการระบาดของราเขียวมากก็ 3 วันครั้ง

แนะนำให้ฉีดช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดทำลายเชื้อ พลายแก้ว โดยใช้ สลิ๊งค์ ฉีดอัดเข้าไปในก้อนเห็ดโดยตรง หลังจากที่ผมได้ทดลองโดยแยกก้อนเห็ดนางฟ้า-นางรม ที่เป็นเชื้อราออกมาไว้นอกโรงเรือนและได้ทำการทดลองฉีดเชื้อบีเอสพลายแก้วโดยหมักขยายเชื้อ พลายแก้ว โดยใช้สูตรหมักในน้ำมะพร้าวอ่อนโดยใช้น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้ม ใส่เชื้อลงไป 5 กรัม จากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน แล้วนำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร ฉีดพ่น โดยการฉีดพ่นจะเน้นฉีดให้ชุ่มเปียก และให้ละอองเข้าหน้าก้อนบ้าง เพื่อให้เชื้อพลายแก้วกระจายไปทั่วก้อนเห็ด หลังจากที่ทดลองฉีดเชื้อบีเอสพลายแก้ว ไป 2 ครั้งปรากฏว่า ก้อนเห็ดนางฟ้า-นางรมที่เป็นราเขียว ชะงักการเจริญเติบโตเชื้อราเขียวไม่มีการแพร่กระจ่ายเพิ่มและที่สำคัญเห็ดนางฟ้า-นางรมยังออกดอกเหมือนเดิมอีกด้วยโดยปกติก้อนเห็ดก้อนไหนที่เป็น ราเขียว จะแพร่กระจ่ายไปทั่วทั้งก้อนอย่างรวดเร็วและเห็ดก้อนนั้นก็จะเสียในที่สุด

สำหรับที่ฟาร์มผมจะพ่นพลายแก้วประมาณ 5 วันครั้ง โดยพ่นเข้าหน้าก้อนด้วย และ พ่นคลุมโรงเรือนครับ

เพาะเห็ดให้ประสบความสำเร็จต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอด ครับ

โชคดีทุกท่านครับ

Page 7 of 9123456789

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่