แนะนำสินค้าชีวภาพ

ขั้นตอนการเพาะเห็ด

วันนีี้มีเอกสารมาแนะนำครับเป็นเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดครับ อ่านได้ที่นี้ครับ เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด

ที่มา : ศูยน์ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

เทคนิคและวีธีเพาะก้อนเชื้อเห็ด

เทคนิคและวีธีเพาะก้อนเชื้อเห็ด

ก้อนเห็ดเมื่อเราเปิดดอกไปได้ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป อาหารด้านในก็จะเริ่มหมดไป และปริมาณผลผลิตก็จะเริ่มน้อยลง หน้าก้อนเห็ดอาจจะแข็ง เรามีวิธีการกระตุ้นให้ดอกเห็ดออกได้อีกและปริมาณการให้ผลผลิตเทียบเท่ากับครั้งที่สองของการออกดอกในเดือนแรก โดยวิธีการง่าย ๆ คือการล้างหน้าก้อนเห็ด

วิธีการมีดังนี้

1. เอาคอขวดออก

2.ดึงถุงให้ยืดจนสุดและพับปากถุงเข้าไปนิดหน่อย

3.ใช้น้ำฉีดไปล้างที่หน้าก้อนเห็ด โดยถ้าก้อนไหนหน้าก้อนแข็งมากก็เอามือถู หรือใช้ช้อนขูดออกเบา ๆ

4.หลังจากนั้นประมาณ 3-5 วันเห็ดจะเริ่มออกดอกพร้อม ๆ กัน

การให้น้ำเห็ดยานางิ (YanaKi) แบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะที่ต้องปฏิบัติต่างกัน

คือ ระยะพักก้อน ระยะกระตุ้นให้เกิดดอก และ ระยะให้ดอก

1. ระยะพักก้อน คือ หลังจากเก็บเห็ดชุดนั้นๆ แล้ว จะงดน้ำ นาน 14-21 วัน

2. ระยะกระตุ้น(ให้เกิด)ดอก ทำหลังจากระยะที่ 1 โดยจะให้น้ำแต่น้อย แต่บ่อยครั้ง อย่างน้อย 4-5 ครั้ง/วัน
เพื่อให้เกิดความชื้นมากที่สุดเหมือนฤดูฝน พยายามหลีกเลี่ยงการให้น้ำที่หน้าก้อนโดยตรง เว้นแต่ให้จุลินทรีย์ หรือ ฮอร์โมน กระตุ้นดอก
ความชื้นหน้าก้อน ให้เกิดจากการดูดซับความชื้นในอากาศที่เราให้บ่อยครั้ง

3. ระยะเกิดดอก ให้ลดการให้น้ำลง 3-4 ครั้งต่อวันก็เพียงพอ แต่ทั้งนี้ให้สังเกต “ความลื่น” ที่ผิวดอกเห็ดเป็นหลัก
หรือ ความเข้มของสีดอกประกอบ หากความชื้นขาดสีดอกจะซีดลงครับ

โดยสรุป เห็ดยานางิ เราดูแลเรื่องน้ำต่อรอบจริงๆ ก็ราว 7-14 วัน
นอกจากนั้น เป็นการพักก้อน
ซึ่งรอบการออกดอกเห็ดชนิดนี้จะนานพอสมควร คือ หนึ่งเดือนให้ผลผลิตเพียง 1 ชุด

 

เห็ดยานางิ

เห็ดยานางิ

 

เห็ดชีวภาพ

เห็ดชีวภาพ

1. ปัญหาหน้าถุงหรือหน้าก้อนเห็ดเหลืองและเน่า สาเหตุคือน้ำเข้าไปขังในถุงเห็ด ใต้ขอบถุงมีน้ำเยิ้ม  ลื่น ๆ เมือก ๆ สีเหลืองนั้นคือ ราเมือก  การแก้ไข ใช้มีดกรีดเล็ก ๆ ใต้ขอบถุงเพื่อระบาย น้ำออกแล้วเอาปลายช้อนขูดที่ก้อนเห็ดที่เน่าออกให้สะอาด จากนั้นฉีกพ่นด้วย น้ำหมักพลายแก้ว ซึ่งอาจจะหมักด้วย น้ำมะพร้าว , น้ำเต้าหู้, นมยูเฮชที หรือกรณีไม่หมัก ใช้เชื้อพลายแก้ว 100กรัมต่อน้ำ 20  แล้วแต่สะดวกฉีดพ่นทุก ๆ 3วัน ติดต่อกัน 3 – 4 ครั้ง หรือจนกว่าก้อนเชื้อจะหายจากราเมือก

 

2. ปัญหาเห็ดดอกแรกเหี่ยวแห้งเหลือง สาเหตุคือแคะหน้าก้อนแล้วขี้เลื่อยแตกทำให้ เส้นใยประสานกันช้า ความชื้นในโรงเรือนน้อย การแก้ไข เก็บดอกที่เหี่ยวทิ้งด้วยการใช้ปลายช้อนขูดหน้าก้อนเบา เพิ่มความชื้นในโรงเรือนโดยการรดน้ำที่พื้นโรงเรือนให้แฉะเพื่อให้ความชื้นระเหิดขึ้นจากพื้นปนกับอากาศ  แล้วใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด หรือ ฮอร์โมนเห็ด  ฉีดพ่นหน้าก้อนทุก ๆ 2-3 วัน หรือฉีดหลังการเก็บดอกก็จะทำให้เห็ดออกดอกดีขึ้น ฉีดไปจนกระทั่งก้อนจะยุบและไม่ออกดอก วิธีการนี้เพื่อเป็นการเติมอาหารเสริมจากภายนอกให้กับก้อนเห็ด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  นอกจากการได้รับอาหารจากภายในก้อนชื้อเพียงอย่างเดียว 3 .ปัญหาดอกเห็ดเน่าเปียกและเหลือง สาเหตุความชื้นในโรงเรือนมากเกินไป ซึ่งหากผู้เพาะเห็ดไม่รดน้ำเข้าหน้าก้อนมากหรือรดน้ำไปโดนดอกเห็ดจนแฉะก็ไม่ทำให้ดอกเห็ดเน่า วิธีรดน้ำที่ดีที่สุดควรรดที่หลังก้อนเพื่อให้น้ำไปกระตุ้นเส้นใยเห็ดให้ออกดอก ไม่ควรรดเข้าหน้าก่อนโดยเด็ดขาด หากต้องการความชื้นให้สเปรย์ร่าตุกระตุ้นดอกเห็ดเป็นละอองบาง ๆ เข้าที่หน้าก้อนแทนการให้น้ำแบบเข้าหน้าก้อน หากอุณหภูมิในโรงเรือนร้อนและชื้นจนเกินไป ให้ทำการเปิดโรงเรือนสักประมาณ 5-10นาทีเพื่อให้ลมระบายถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือนออกไป

4.  ปัญหาดอกเห็ดหงิกหงอ  โดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ลักษณะอาการ มีใบหงิกงอ ก้านยาว แต่ดอกเล็ก บางครั้งพบใบด่าง และเหี่ยวแห้งไป หรือแก่ไป โดยไม่ทันโต เกิดจากสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อนอุณหภูมิเกิน 30องศา  ความชื้นสัมพันธ์ น้อยกว่า 80 % หรือ หนาวเย็น ลมโกรก มีการระบายอากาศมากไป ซึ่งอุณหภูมิในโรงเรือน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 30 องศา แต่อากาศแห้ง  หน้าก้อนแห้งอาการจะรุนแรงมาก ๆ ขึ้น หากมีแมลงหวี่ระบาดในโรงเห็ดร่วมอยู่ด้วย การแก้ไข คือ ลดการระบายอากาศในโรงเรือน ไม่ให้ลมโกรก ทำให้ภายในโรงเรือนมีความชื้นมากยิ่งขึ้น โดยการให้น้ำบ่อยขึ้น  แต่ให้น้อย ๆ เป็นการรักษาความชื้น หากพบเห็นแมลงหวี่ ให้ฉีดพ่นสมุนไพรไล่แมลง ตามพื้นโรงเรือน ผนังโรงเรือน และหลังก้อนเพื่อลดปริมาณแมลงหวี่ให้น้อยลง หากดอกยังยิบ ๆ อยู่หากดอกเห็ดโตแล้วไม่แนะนำ เพราะจะทำให้เห็ดมีกลิ่นสมุนไพร และใช้เชื้อบีที ที่หมักขยายเชื้อแล้วฉีดพ่นหน้าก้อนกรณี ป้องกันแมลงหวี่วางไข่ ทุก ๆ 7 วันครั้งเพื่อควบคุม  แต่หากพบไข่แมลงหวี่มาไข่แล้วให้ใช้เชื้อบีที ฉีกพ่น ทุก ๆ  3 วัน ติดต่อกัน 3-4ครั้ง  เพื่อเป็นการรักษา ให้จุลินทรีย์ไปทำลาย ไข่ ดักแด้ หนอน ของแมลงหวี่ที่ฝังตัวอยู่ในก้อน

ปัญหาเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่คนที่ทำอาชีพเพาะเห็ดทุกท่านควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหานะครับ

การให้น้ำเห็ด

การให้น้ำเห็ด

การรดน้ำเห็ดต้องพยายามอย่าให้น้ำถูกที่หน้าก้อนเชื้อเห็ดโดยตรง  ครับเพราะจะทำให้ก้อนเชื้อเสียหายได้แต่ถ้าหน้าก้อนเชื้อไม่มีความชื้นเลยก็จะทำให้ก้อนเชื้อหน้าแห้งได้ครับ ส่งผลต่อการออกดอกเห็ดเหมือนกันครับ

โดยปกติเห็ดจะดูดความชื้นจากอากาศ ถ้าความชื้นเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำ เพราะจะทำให้ความชื้นเกิน หน้าดอกจะเละ เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ โดยเราไม่จำเป็นต้องรดน้ำเห็ดก็ได้ แต่เราต้องให้ความชื้นในโรงเรือน การให้ความชื้นคือ การใช้เครื่องช่วยพ่นหมอกไอน้ำในโรงเรือนซึ่งตัวพ่นหมอกจะอยู่ข้างบนของหลังคาด้านในแล้วพ่นหมอกให้ตกลงมาข้างล่างแต่ก่อนจะตกลงมาก็มีสแลนกั้นไว้ทำเป็นเหมือนเพดาน เพื่อป้องกันไม่ให้หมอกที่พ่นลงมากระทบกับก้อนและดอกจนเกินไป

ถ้าใช้สายยางฉีดน้ำให้เป็นฝอย ให้เรายืนทำมุมกับก้อนเชื้อเห็ด 45 องศา แล้วใช้น้ำฉีดพ่นนะครับ หรือ ยืนหันหน้าเข้าข้างก้อนน่ะครับ เพื่อที่น้ำจะได้ไม่เข้าหน้าก้อนครับ

ขอย้ำน่ะครับ เห็ดจะดูดความชิ้นในอากาศ เห็ดไม่ต้องการน้ำเข้าหน้าก้อนน่ะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มความชื้นในอากศก็คือน้ำครับ ต้องรดให้ถูกวิธีด้วยจะช่วยเร่ืองการออกดอกและเรื่องเชื้อราในก้อนเห็ดครับ แต่ถ้าพ่นฮอร์โมน ต้องพ่นเข้าหน้าก้อนแบบเป็นละอองฝอยน่ะครับ

Page 25 of 32« First...10...21222324252627282930...Last »

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่