แนะนำสินค้าชีวภาพ

ทำความรู้จักกับสปอร์เห็ดหลินจือ เพราะเหตุใดจึงต้องกะเทาะผนังหุ้มสปอร์ ก่อนนำมาใช้ประโยชน์ทางยา

หากพูดถึงเห็ดหลินจือ (Linzhi หรือ Reishi) ท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เห็ดหลินจือ
มีสรรพคุณทางยามากมาย ได้แก่ มีฤทธิ์ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง
ระงับอาการปวด ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม ลดน้ำตาลและไขมันในเลือด ต้านอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ

สารสำคัญที่พบในเห็ดหลืนจือมีหลายชนิด
โดยมีองค์ประกอบหลักคือ สารในกลุ่ม triterpenes และ
polysaccharides สารสำคัญออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือนั้น
สามารถพบได้ทั้งในดอกเห็ด (Fruiting body) และสปอร์
โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า พบมากในส่วนสปอร์และ
สปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มจะมีสารสำคัญและฤทธิ์ทางยา
ดีกว ่าสปอร์ที่ไม ่กะเทาะผนังหุ้ม จากการศึกษาวิจัย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว ่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้ม
จะมีปริมาณสารกลุ ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ ่ม
ไทรเทอร์ปีนมากกว ่าสปอร์ที่ไม ่กะเทาะผนังหุ้ม ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะมีผนังหนา
2 ชั้นหุ้ม ส่งผลให้เมื่อมีการกะเทาะผนังหุ้ม สารสำคัญ
ต่าง ๆ สามารถออกมาได้ดีกว่า

2. การศึกษาตัวทำละลายได้แก่แอลกอฮอล์หรือ
ไดคลอโรมีเทน พบว่าสามารถสกัดสารสำคัญกลุ่มไทรเทอร์ปีน
ออกจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม ่กะเทาะผนังหุ้มได้เพียง
เล็กน้อย โดยสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีปริมาณสารสกัด
แอลกอฮอล์มากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มและมีชนิด
ของสารกลุ่มไทรเทอร์ปีนมากกว่า

รู้จักสปอร์เห็ดหลินจือ spore lingzhi reishi extract (1)

รู้จักสปอร์เห็ดหลินจือ spore lingzhi reishi extract (1)

3. เมื่อทำการจำลองสภาวะกรดหรือด่างเพื่อเลียนแบบสภาวะของกระเพาะและลำไส้มนุษย์พบว่าสปอร์เห็ดหลิน
จือที่ไม่ได้กะเทาะผนังหุ้มเมื่อผ่านภาวะกรดและด่างเลียนแบบกระเพาะและลำไส้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดย
มีการกร่อนและแตกบางส่วนเมื่อเทียบกับสปอร์เห็ดในภาวะปกติเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รูปที่ 3) และ
เมื่อวิเคราะห์TLC chromatogramพบว่าสารสกัดแอลกอฮอลล์ของสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มในภาวะกรด
และด่างมีแถบสารไม่แตกต่างจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังในภาวะปกติและมีปริมาณน้อยกว่าสปอร์ที่กะเทาะ
ผนังหุ้ม

รู้จักสปอร์เห็ดหลินจือ spore lingzhi reishi extract (1)

รู้จักสปอร์เห็ดหลินจือ spore lingzhi reishi extract (1)

4. การต้มสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มด้วยน้ำ สามารถสกัดสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาได้เล็กน้อย
ดังนั้น การรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณค่าทางยา จึงควรทำการกะเทาะผนังหุ้ม
สปอร์ออกก่อน เพื่อให้สารสำคัญถูกสกัดออกจากสปอร์และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงสุด

เครดิตที่มา
R&D Newsletter
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ประจำ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2558
ปัณรส ศิริกนกวิไล
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาต

http://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No3-3.pdf

ยินดีต้อนรับน้องๆ จากเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ให้ความสนใจเข้ามาชมฟาร์มเห็ดของเรา ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด เราให้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติทำก้อนเห็ดจริงในสถานที่จริง บ่มและเก็บดอกแบบเต็มๆ ไปเลยคร้าบ…

 

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม

เรยีนา ดูงาน สยามเห็ดฟาร์ม


 

โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงสงกรานต์นี้ มอบสิ่งดีๆ ส่งต่อสุขภาพดี
แทนความรักความห่วงใย แก่คนที่คุณรัก
ด้วยผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือแดง G2 จาก สยามเห็ดฟาร์ม

สรรพคุณเห็ดหลินจือ 
- ต้านมะเร็ง และยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง
- ลดความดันโลหิต และบำบัดโรคหัวใจ
- กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด
- ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด ต้นเหตุของโรคเบาหวาน
- บำรุงตับ และไต
- เสริมภูมิคุ้มกัน และขับสารพิษ สารตกค้างที่ทำให้เกิดโรค
- ช่วยบำบัดและฟื้นฟู โรคภูมิแพ้ อาการ หอบหืด
- ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอแก่ ผิวพรรณดี ไม่แก่ก่อนวัย
- ทำให้หลับสนิท ลดความกังวล ทำให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่
- ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

 

โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงสงกรานต์ จาก สยามเห็ดฟาร์ม

โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงสงกรานต์ จาก สยามเห็ดฟาร์ม

สปอร์เห็ดหลินจือ กะเทาะเปลือก - เห็ดหลินจือ  อบแห้ง G2 (set1)

สปอร์เห็ดหลินจือ กะเทาะเปลือก – เห็ดหลินจือ อบแห้ง G2 (set1)

Set 1 ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง G2 อบแห้ง 2 ซอง จากราคาปกติ 580 บาท พิเศษเพียง 500 บาท + พร้อมส่ง EMS

สปอร์เห็ดหลินจือ กะเทาะเปลือก - เห็ดหลินจือ  อบแห้ง G2 (set2)

สปอร์เห็ดหลินจือ กะเทาะเปลือก – เห็ดหลินจือ อบแห้ง G2 (set2)

Set 2 ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง G2 อบแห้ง 2 ซอง + สปอร์เห็ดหลินจือแดงกระเทาะเปลือก 1 กระปุก จากราคาปกติ 1,430 พิเศษเพียง 1,250 บาท + พร้อมส่ง EMS

สปอร์เห็ดหลินจือ กะเทาะเปลือก - เห็ดหลินจือ  อบแห้ง G2 (set3)

สปอร์เห็ดหลินจือ กะเทาะเปลือก – เห็ดหลินจือ อบแห้ง G2 (set3)

Set 3 สปอร์เห็ดหลินจือแดงกระเทาะเปลือก 2 กระปุก จากราคาปกติ 1,700 บาท พิเศษเพียง 1,500 บาท + พร้อมส่ง EMS

NjpUs24nCQKx5e1DISdLfE6G65E3kVLz0f4t2xbFs0a

เห็ดนางรมฮังการีออกรับลมร้อน ถึงจะร้อนเพียงใดถ้าเราเข้าใจปัจจัยและความต้องการของเห็ด มันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราไปได้

การปรับสภาพโรงเรือน สำหรับฤดูร้อนและอากาศร้อน เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

เห็ดนางรมฮังการีออกรับลมร้อน ถึงจะร้อนเพียงใดถ้าเราเข้าใจปัจจัยและความต้องการของเห็ด มันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราไปได้

เห็ดนางรมฮังการีออกรับลมร้อน ถึงจะร้อนเพียงใดถ้าเราเข้าใจปัจจัยและความต้องการของเห็ด มันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราไปได้

จุลินทรีย์ กำจัดแมลง

บิวเวอร์เรีย กำจัดแมลง

บิวเวอร์เรีย กำจัดแมลง

จุลินทรีย์ กำจัดหนอน

บีที กำจัดหนอน

บีที กำจัดหนอน

จุลินทรีย์ กำจัดราเขียว ราดำ

พลายแก้ว กำจัดรา

พลายแก้ว กำจัดรา


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่