แนะนำสินค้าชีวภาพ

page1-300x300 page2-300x300

มีผลการทดสอบจริงรายงานมาว่า สีเหลือง เป็นสีที่ล่อแมลงมาติดกับดักมากที่สุดครับ

ที่มาของคำตอบว่าทำไมต้องเป็นสีเหลือง เพราะสีเหลืองดักจับแมลงศัตรูพืชได้เยอะที่สุดครับ และโปรดสังเกตวิธีปักว่าเค้าปักเฉียงให้สูงเกินยอดผักประมาณ 15 ซม.

เนื่องจากศัตรูพืชเช่นหมัดกระโดดจะมีวิถีการกระโดดเฉียง ครับ

กาวเหนียว + พลาสติกเหลือง ดักแมลง (1)

กาวเหนียว + พลาสติกเหลือง ดักแมลง (1)

 

 

 

 

เกษตรกรที่ทำอาชีพเพาะเห็ดต่างรู้กันดีว่า ปัญหาเรื่องเชื้อราในก้อนเห็ดเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่สร้างความเสียหายให้กับก้อนเห็ด ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดมีอายุสั้นลง เก็บผลผลิตได้สั้นลง ผลผลิตก็ลดลงตามไปด้วย เชื้อราที่เกิดกับเห็ดมีอยู่ชนิดด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น เชื้อราเขียว(เป็นเชื้อราที่พบในเห็ดมากที่สุดก็ว่าได้) เชื้อราส้ม ราดำ ราเมือก ซึ่งสาเหตุของเชื้อราต่างๆเหล่านี้มีสาเหตุเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

1. สาเหตุจากลม ซึ่งสปอร์เชื้อราจะมีอยู่ทั่วไปในอากาศถ้าเกิดมีลมพัดผ่านโรงเรือนเห็ด ลมอาจพัดสปอร์เชื้อราต่างๆเข้ามาในโรงเรือนเห็ดและทำให้ก้อนเห็ดเกิดเชื้อราต่างๆได้

2.  สาเหตุจากน้ำที่เราใช้รดก้อนเห็ด รดให้ความชื้นในโรงเรือนเห็ดในแต่ละวัน น้ำที่ใช้รดในแต่ละวันอาจมีเชื้อราปนเปื้อนมา ทำให้เกิดเชื้อราระบาดในโรงเรือนเห็ดได้

3. สาเหตุจากคน (ฟังดูแล้วอาจจะงงว่าคนเป็นสาเหตุของเชื้อราเห็ดได้อย่างไร) ที่บอกว่าสาเหตุเกิดจากคนหรือว่าเจ้าของฟาร์มเห็ดหรือคนที่ดูแลเข้าออกฟาร์มเห็ดเป็นประจำทุกวัน บางทีอาจเหยียบย้ำน้ำหรือโคลนที่เป็นแหล่งเชื้อโรคเชื้อราจากข้างนอกโรงเรือนเห็ดเข้าไปในโรงเรือนเห็ดโดยไม่โรคตัว ทำให้เชื้อราที่ติดไปกลับรองเท้าไปแพร่เชื้อราในโรงเรืองเห็ดได้ หรือเชื้อราที่ติดตามเสื้อผ้าของคนที่เข้าออกโรงเห็ดก็เป็นสาเหตุของเชื้อราได้

4. สาเหตุเกิดจากการนึ่งก้อนเห็ดไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพก็อาจทำให้เชื้อราที่บนอยู่ในขี้เลื่อยไม่ตายในเตานึ่งทำให้เวลานำเข้าไปในโรงเรือนเห็ดแล้วเกิดเชื้อราในตอนตามมาที่หลังได้ สาเหตุของการนึ่งก้อนเห็ดไม่ได้คุณภาพนั้นเกิดได้หลายสาเหตุ  เช่นการใช้ฟืนแทนที่จะใช้แก็สทำให้ความร้อนในการนึ่งไม่ได้ 100 องศาเซลเซียสหรือความร้อนที่นึ่งไม่คงที่เพราะการใช้ฟืนบางทีผู้เพาะเห็ดอาจลืมเติมเชื้อเพลิงเพิ่มทำให้ความร้อนที่กำลังสูงขึ้นค่อยๆลดลงก็เป็นไปได้ หรือแม้แต่การใช้เตาแก็สที่ได้มาตรฐานบางที่ก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อราได้หมดเพราะนึ่งก้อนในปริมาณที่มากเกินไปทำให้ความก้อนในเตาเข้าไม่ถึงก้อนที่อยู่ตรงกลางเตาทำให้ก้อนที่อยู่บริเวณตรงกลางเตาได้รับความร้อนน้อยกว่าก้อนที่อยู่ขอบเตาทำให้เชื้อรายังคงอยู่ในก้อนเวลานำเข้าโรงเรือนเห็ดก็จะเกิดเชื้อราตามมาได้เช่นกัน

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเชื้อราในโรงเรือนเพาะเห็ด ซึ่งวิธีแก้ปัญหาแบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษจะใช้ จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดเชื้อราเห็ดที่ชื่อ บีเอสพลายแก้ว ที่ท่านสมาชิกของชมรมเกษตรที่ทำเห็ดทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่าง วิธีการแก้ปัญหาเชื้อราในก้อนเห็ดแต่ละข้อทางทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษมี เทคนิควิธีแนะนำดังต่อไปนี้

1. สาเหตุของการเกิดเชื้อราข้อที่ 1-3 แนะนำให้ใช้จุลินทรีย์บีเอสพลายแก้วฉีดป้องกันทุกๆ 7 วันโดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งฉีดเข้าที่หน้าก้อน ฉีดที่หลังก้อน ฉีดที่พื้นโรงเรือน ผนังโรงเรือน ให้โรงเรือนเห็ดของเรามีเชื้อบีเอสพลายแก้วอยู่ประจำ ให้เหมือนมียามคอยเฝ้าก้อนเห็ดจากเชื้อรา

2. สาเหตุของการเกิดเชื้อราข้อที่ 4 วิธีแก้ปัญหาให้ในจุลินทรีย์บีเอสพลายแก้ว 100 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ใส่ผสมไปในขี้เลื่อย 100 กิโลกรัมตอนที่ผสมอาหารเห็ดเข้ากับขี้เลื่อยก่อนนำขี้เลื่อยไปอัดก้อนหลังจากนั้นทิ้งก้อนเห็ดค้างคืนไว้ 1 คืน ให้บีเอสพลายแก้วจัดการกับเชื้อราในอยู่ในขี้เลื่อย วิธีการขี้ทำให้ขี้เลื่อยของท่านสะอาดหมดจดปราศจากเชื้อราก่อนที่จะนำไปนึ่งด้วยซ้ำ ทำให้ปัญหาเรื่องเชื้อราเบาบางไปหรือแทบจะไม่มีก้อนที่เป็นเชื้อราเลยหากใช้วิธีป้องกันกำจัดเชื้อราวิธีนี้

ทางทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษหวังว่าเกษตรกรผู้เพาะเห็ดจะนำข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราในก้อนเห็ดและโรงเรือนเพาะเห็ดไปปรับใช้กับฟาร์มของตัวท่านเอง เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดปัญหาเรื่องเชื้อราในก้อนเห็ดอย่างถูกวิธีไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อก้อนเห็ด ต่อตัวท่านเองและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ซื้อเห็ดไปบริโภคอีกด้วย

เขียนและรายงานโดย :นายจตุโชค จันทรภูมี

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ในการเพาะเชื้อเห็ดทุกวิธี เชื้อเห็ดจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพาะเห็ด มีเกษตรกรและชาวบ้านมากมายที่มีความสนใจจะเพาะเห็ดไว้บริโภคเอง หรือเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพ แต่เนื่องจากเชื้อเห็ดที่จะนำมาเพาะนั้นหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่ หรือที่มีขายก็มักจะไม่ค่อยมีคุณภาพที่แน่นอนทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ และไม่มีคุณภาพ หรือเชื้อเห็ดมีราคาที่แพงเกินไป เกษตรกรน้อยรายนักที่จะผลิตเชื้อเห็ดเอง เพราะใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูง ต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นหลายอย่าง ต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อ เพื่อควบคุมการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์แปลกปลอมที่ติดมากับวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเพาะ และสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ปฎิบัติต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจึงจะสามารถทำได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีการผลิตเชื้อเห็ดโดยแบบง่าย โดยไม่ต้องใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ำ และตู้เขี่ยเชื้อ ผู้สนใจสามารถทำได้ง่าย และสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ในการผลิตเชื้อเห็ดได้

อ่านต่อได้ที่นี้ครับ

การทำเชื้อเห็ดแบบง่าย

hed

ที่มา : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8218–20120324-simple-method-of-making

พลายแก้ว ราเขียว ราดำ ยกลัง ขายส่ง

พลายแก้ว ราเขียว ราดำ ยกลัง ขายส่ง

จุลินทรีย์ควบคุมป้องกันโรค

บาซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ์ พลายแก้ว  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพืช  ค้นพบโดย  นายพลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     (ปี 2546)  คุณสมบัติ สามารถเข้าทำลายเชื้อโรคโดยตรง ทั้งยังสามารถแก่งแย่งอาหารได้ดีกว่าจุลินทรีย์อื่นๆในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลน และยังสามารถสร้างสารปฏิชีวนะบางชนิดที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และสร้างสารต้านทานต่อเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช เชื้อบีเอสพลายแก้วได้คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้กับวงการเกษตรกรรม เพื่อป้องกันกำจัด โรคพืช เช่น  โรคราเขียว  ในเห็ดทุกชนิด  โรคใบไหม้ในข้าว โรคกุ้งแห้งในพริก  โรคแคงเกอร์ในพืชตะกูลส้ม  มะนาว  ส้มโอ โรคหน้ายางตายนึ่งของยางพารา โรคใบจุด กล้าเน่ายุบตาย พืชตะกูลแตง  ถั่ว พริก มะเขือ โรครากเน่า  โคนเน่า ของทุเรียน และพืชผัก กลุ่มกล้วยไม้สกุลต่าง กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ที่เกิดจาก เชื้อราโรคพืชขนาดบรรจุ 250 กรัม ราคา  200 บาท
การขยายเชื้อบีเอสพลายแก้ว
1.ขยายเชื้อบีเอสพลายแก้วด้วยมะพร้าวอ่อน ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ ใส่เชื้อบีเอสพลายแก้ว 1 ช้อนชา ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน นำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ 1 ไร่
ข้อควรรู้การใช้ บาซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ์ พลายแก้ว
-        เชื้อบีเอส พลายแก้ว เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตขนาดเล็ก จึงไม่ควรนำมาใช้ร่วมกับสารเคมีใน คราวเดียวกัน
-        เชื้อบีเอส พลายแก้ว เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทำลายโดยรังสี UV จากแสงแดด จึงควรฉีดพ่นช่วงแดดอ่อนๆ-        ปรับหัวฉีดเครื่องพ่น ให้ละอองเล็กที่สุด จะช่วยให้ละอองเชื้อ บีเอส พลายแก้ว เกาะผิวใบได้ดี
-        ควรฉีดพ่นเชื้อบีเอส พลายแก้ว เมื่อพบว่าโรคระบาดไม่มากเพื่อเป็นการควบคุมโรคและป้องกันที่โรคจะระบาดรุนแรง

เราเคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกฤดูฝนจะมีเห็ดจากธรรมชาติออกมาให้เราได้บริโภครับประทานกันทุกฤดูกาลและมีหลากหลายชนิดของเห็ดเท่าที่คนเก็บของป่าจะนำออกมาขายได้และในฤดูกาลนี้ก็มักจะมีข่าวชาวบ้านบริโภคเห็ดพิษเห็ดเมาเจ็บป่วยและตายลงไปด้วยเช่นกันเนื่องด้วยว่ามีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติออกมามากมายหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกเก็บเลือกกิน สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยเกื้อหนุนค้ำจุนให้เห็ดเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอความชื้นช่วยทำเส้นใย (mycelium) ของเห็ดสามารถที่จะพัฒนาเจริญเติบโตไปตามกระบวนการได้อย่างสม่ำเสมอและรวดรวดเร็วเมื่อพัฒนาจนครบระยะก็จะเกิดดอกเห็ดออกมา

ในการเพาะเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติทุกชนิดจึงควรให้ความเอาใจใส่กับความชื้นเป็นพิเศษคือพยายามให้สภาวะแวดล้อมที่เพาะเห็ดนั้นสามารถกักเก็บ ควบคุมอุณหภูมิให้มีความชื้นได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ผันแปรไปตามสภาวะแวดล้อมภายนอกซึ่งในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและหลากหลายวันหนึ่งมีหลายบรรยากาศเดี๋ยวเช้าหนาว กลางวันร้อน เย็นฝนตก เป็นต้นถ้าปล่อยให้เห็ดเป็นไปตามยถากรรมก็จะทำให้ผลผลิตเห็ดออกมาน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอีกทั้งทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนอันนี้ผู้เพาะเห็ดรายใหม่จึงต้องระมัดระวังและให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องด้วยประการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นยังน้อยอยู่

การให้ความชื้นแก่เห็ดจะแตกต่างจากการให้น้ำพืชที่สามารถใช้น้ำรดให้เปียกชุ่มโชกเหมือนฝนตกสัมผัสได้ทุกสัดส่วนของต้นไม้ก็ไม่เป็นไรแต่เห็ดถ้าทำอย่างกรณีเดียวกันบางครั้งอาจจะทำให้เห็ดบอบช้ำเน่าเสียได้ง่ายความจริงถ้าเป็นการเพาะแบบโรงเรือนก็ควรที่จะรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนให้สม่ำเสมอด้วยการราดรดที่พื้น ด้านข้างก้อนหรืออาจจะใช้ทรายมารองพื้นเพื่อกักเก็บดูดซับรักษาความชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นเสปรย์ผ่านหน้าก้อนอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งก็ได้(ถ้ามีความชื้นสัมพันธ์ในโรงเรือนที่เพียงพอ และอากาศตามฤดูกาลไม่ร้อนจัดมากเกินไป) การใช้สารอุ้มน้ำ “โพลิเมอร์” (CrosslinkedCopolymer of Acrylamide and PotassiumAcrylate) ซึ่งมีความสามารถดูดกักเก็บน้ำได้มากถึง 200 เท่าเมื่อนำไปไว้ในโรงเรือนเห็ดสามารถที่จะให้ความชื้นระเหยออกมาสู่บรรยากาศภายในโรงเรือนได้ตลอดเวลาเมื่อสภาพอากาศเริ่มเหือดแห้งลดลงไป อีกทั้งการนำโพลิเมอร์ไปโรยบนหน้าก้อนเห็ดที่เดินเต็มก้อนแล้วโดยพับหรือตัดปากถุงให้เหลือพื้นที่เหนือก้อนเชื้อประมาณ1 ถึง 2 เซนติเมตร ก็จะเป็นการคลุมผิวหน้าก้อน (Casing) เพื่อรักษาความชื้นให้แก่ก้อนเห็ดได้ตลอดเวลาเมื่อวางไว้ตามใต้ร่มไม้ชายคาหรือสวนยางสวนปาล์มก็จะสามารถให้ผลผลิตเห็ดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้โรงเรือนที่อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนมากเกินไปเหมาะสำหรับผู้ที่มีสวนป่า สวนยาง สวนปาล์มและต้องการให้มีเห็ดไว้รับประทานใต้โคนต้นไม้

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปอลดสารพิษ


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่