แนะนำสินค้าชีวภาพ

โรคและแมลงศัตรูเห็ดที่เพาะระบบถุง พลาสติก
จังหวัดในภาคตะวันออก คือชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก มีการทำฟาร์มเห็ดเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่น ๆ ปัญหาการตลาดคล้ายกัน คือ เห็ดที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีบางช่วงที่ผลิตดอกเห็ดมากจนล้นตลาด แต่ถ้าอากาศไม่หนาวเย็นพอ เช่น อากาศร้อนนาน ๆ เห็ดนางฟ้าภูฎานดำแทบจะไม่เกิดดอกเห็ดเลย ระยะนั้นเห็ดขอนและเห็ดกระด้างจะออกดอกดี ส่วนเห็ดนางรมจะออกดอกได้ปานกลาง ทั้งช่วงร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป ส่วนเห็ดยานากิ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่นจะออกดอกคราวละไม่มาก ทำให้ต้องใช้โรงเรือนรอบละนานๆ
ปัญหาที่พบทั่วไปของผู้ผลิตดอกขายคือ เชื้อราเขียว ราต่างๆ เข้ากินก้อนเชื้อ ถูกหนอนของแมลงรบกวน และการเกิดไรหลายชนิด กินเส้นใยเห็ด การเกิดบักเตรีสีสนิมทำลายโคนต้นเห็ด การเกิดปัญหาเป็นเพราะสุขอนามัยของฟาร์มเห็ดย่อหย่อน การแปรสภาพถุงเก่าและเศษเห็ดช้าเกินไป ส่วนการที่จะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็จะมีพิษตกค้างในเห็ดเป็นอันตรายได้ ปัจจุบันในหลายภูมิภาคได้มีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ แก้ปัญหาอย่างได้ผลและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เช่น ใช้ไบโอบีทีชีวภาพ เพื่อกำจัดหนอนของแมลง ใช้เชื้อพลายแก้วเพื่อกำจัดเชื้อรา และใช้บาซิลลัส ไมโตฝาจหรือไมโตฟากัส กำจัดไร เป็นต้น
1. เชื้อราปนเปื้อนที่พบได้แก่ ราเขียว Trichoderma sp. ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบรวดเร็ว ทำให้เชื้อเห็ดชะงักการเจริญเติบโต ราดำ Aspergillus niger เกิดในถุงที่มีอาหารเสริมสูง ราสีส้ม Neurospora sp. และราเมือกสีเหลือง Physarum polycepharum พบตามถุงเห็ดที่วัสดุเพาะเน่าและภายในโรงเห็ดมีความชื้นสูง โรงเพาะเห็ดไม่มีอากาศถ่ายเทพอ ถ้ามีราปนเปื้อนมากควรงดใส่น้ำตาลและแป้ง หรือไม่ควรใส่ในสูตรอาหารเห็ดเลย แก้ปัญหาโดยใช้เชื้อพลายแก้วที่หมักเป็นเชื้อสดแล้ว ฉีดพ่นเข้าไปในบริเวณที่เกิดเชื้อราโรคเห็ด
2. หนอนแมลงหวี่เซียริดหรือแมลงหวี่เห็ดปีกดำ พวกนี้มีลำตัวสีขาวใสหรือสีเขียวอ่อน หัวมีสีดำยาวประมาณ 5 – 7 ซ.ม. เคลื่อนไหวเร็วและกินจุมาก ตัวอ่อนจะกัดกินเส้นใยเห็ด แก้ปัญหาโดยฉีดพ่นเชื้อไบโอบีที ที่หมักเป็นเชื้อสดแล้วให้ทั่วบริเวณที่หนอนอยู่อาศัย
3. ไร ตัวไรจะดูดกินน้ำเลี้ยงระยะก้อนเชื้อและดอกเห็ด ทำให้ผลผลิตลดลง พบว่าการระบาดของไรมีมากเมื่อความ ชื้นต่ำ จึงควรให้ความชื้นอย่างสม่ำเสมอ การไม่ปล่อยให้เกิดการหมักหมมของก้อนเชื้อบริเวณโรงเพาะ ก็เป็นการลดจำนวนไรได้ทางหนึ่ง การปราบไรควรเน้นเรื่องความสะอาดและการป้องกันมากกว่าการใช้สารเคมีเพราะเมื่อไรกระจายอยู่ในถุงเห็ดแล้วสารเคมีมักใช้ไม่ได้ผลจริง อีกทั้ง เป็นอันตรายมาถึงคนกินเห็ดด้วย แก้ปัญหาโดยฉีดพ่นน้ำหมักเชื้อไมโตฝากัสในบริเวณที่เกิดปัญหาไร
4. แมลงหวี่ เกิดกับดอกเห็ดที่อายุมากแมลงหวี่จะเข้ามาตอมและวางไข่เป็นหนอนแล้วแพร่ พันธุ์ ควรนำก้อนเชื้อชนิดนี้ออกจากโรงเพาะ แก้ปัญหาโดยฉีดพ่นเชื้อจุลินทรีย์ ทริปโตพลัสให้ถูกตัวแมลงหวี่หรือบริเวณที่แมลงหวี่มักเกาะอาศัย
5. โรคจุดเหลือง พบในเห็ดที่มีอายุมากที่ตกค้างในการเก็บหรือเป็นเพราะน้ำที่ใช้รดสกปรก หรือความชื้นมาก โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อนจัด
สูตรอาหารขี้เลื่อย สำหรับเห็ดถุงที่ประหยัดและผลผลิตดี
แต่เดิมการทำเห็ดถุงโดยใช้ขี้เลื่อยเป็นวัตถุดิบ จะมีการเติมอาหารเสริมสำคัญคือ รำละเอียด 6% ต่อมามีการเติมหินปูนบด, ยิปซัม, ดีเกลือ, บ้างเติมกากถั่วป่น, เศษพืชป่นที่มีมากในพื้นที่ น้ำตาลทรายแดง, กากน้ำตาล น้ำหมักพืช ฮอร์โมนพืช ฯลฯ ใครว่าใช้อะไรดีก็หามาเติม จนเกิดปัญหาต้นทุนสูง มีกลิ่นดึงดูดแมลงหวี่เห็ด และมด แม้แต่ไร เมื่อสัตว์เหล่านี้มาที่ถุงเห็ดก็ทำให้ถุงเห็ดติดเชื้อปนได้ง่าย มีข้อมูลในวารสารเห็ดไทยเรื่องการใช้ขี้เลื่อยเก่ามาเป็นส่วนผสมกับขี้ เลื่อยใหม่แล้วได้ผลดี ผู้วิจัยอ้างว่าในขี้เลื่อยเก่ามีบักเตรี บาซิลลัส ซับติลิส เชื้อนี้สปอร์ไม่ตายเมื่อพาสเจอร์ไรซ์ แต่กลับช่วยกระตุ้นการเจริญของเส้นใยเห็ด ในประเทศไทยได้นำเชื้อบักเตรี บาซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ์พลายแก้ว มาหมักขยายจำนวนแล้วผสมในขี้เลื่อยก่อนทำถุง ซึ่งก็แสดงผลที่ดีมากและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ฟาร์มเห็ดดอนปรูได้ปรับสูตรลงเหลือเพียงขี้เลื่อย 100 กก. แร่ม้อนท์ 3 กก. (หรือภูไมท์ซัลเฟต 5 กก.) รำละเอียด 6 กก. อื่นๆ ตัดออกหมด แต่เติมน้ำหมักพลายแก้วเพื่อป้องกันราและน้ำหมักไมโตฝาจ เพื่อป้องกันกำจัดไร ถ้าจะผลิตถุงเห็ดส่งลูกค้าที่มีปัญหาแมลงหวี่มากก็จะเติมน้ำหมักบีทีด้วย วิธีนี้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดกลิ่นดึงดูดศัตรูเห็ดด้วย ในกรณีของการใช้น้ำหมักและยิปซัมไปได้ทั้งหมด แต่แร่ม้อนท์ให้แร่ธาตุจำเป็นต่างๆ แก่เห็ดไดดีทั้งธาตุรอง และธาตุเสริม เมื่อนำถุงเชื้อมาผลิตดอกเห็ดก็ได้ดอกเห็ดใหญ่ สมบูรณ์ น้ำหนักดี การกระตุ้น เห็ดกระด้าง (เห็ดบด. หรือเห็ดลม) ให้ออกดอกดีขึ้น ปกติ สิ่งที่กระตุ้นให้มีการออกดอกของเห็นกระด้างให้เป็นไปด้วยดีนั้น เป็นไปโดยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ความชื้น, แสงแดด, การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่น อากาศเย็นและร้อนอบอ้าว หรือที่ผู้เพาะเห็ดทำอยู่เดิมคือ ปล่อยให้ถุงก้อนเชื้อแห้ง แล้วกลับมารดน้ำให้ชื้นจนพอเหมาะ อย่างไรก็ตามในเห็ดอื่นมีการกระตุ้นด้วยน้ำหมักเชื้อพลายแก้ว แล้วเห็ดออกดอกดีขึ้น เช่นเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้าครีม เห็ดหูหนู เป็นต้น แต่ในเห็ดลมยังไม่มีผู้รายงานผลการใช้เชื้อพลายแก้วมาก่อน คุณ วรรณา โสภากุล 78/8 หมู่บ้านดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้ซื้อถุงเชื้อเห็ดกระด้างจากฟาร์มผลิตก้อนเชื้อเพื่อมาเปิดดอก จำนวน 6,000 ถุง การผลิตรอบแรกเห็ดออกดอกไม่ดี เมื่อปรึกษาและรับข้อมูลจากชมรมเห็ดขอนแก่น ก็ใช้การหมักเหมือนที่ใช้ในฟาร์มเห็ดชนิดอื่น คือใช้น้ำ 20 ลิตร ใส่เชื้อพลายแก้ว 1 ซอง ( 5 กรัม ) ไข่ไก่ 1-2 ฟองน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล กวนให้ส่วนผสมเข้ากัน เติมอากาศโดยปั๊มลมแบบที่ใช้ในตู้ปลายสวยงามนาน 24-48 ชม. เวลาจะใช้ก็นำมาเติมน้ำเปล่า พอตอนเย็นฉีดเชื้อพลายแก้ว ทำอย่างนี้ 3 วันติดต่อกัน จากนั้นฉีดพ่นด้วยน้ำเปล่าเหมือนปกติ ผลปรากฏว่าอีก 3-4 วันต่อมาก็เกิดดอกเห็ดกระด้างขึ้นมากมาย ดอกเห็ดสวยน้ำหนักดี ผลที่ได้นี้เหมือนกันการใช้เชื้อพลายแก้วหมักและฉีดพ่นเห็ดยานางิ และเห็ดนางฟ้าครีมหรือนางรม นับเป็นข้อมูลตรงกัน จากผลที่ได้จะสามารถวางแผนผลิตเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างได้ง่ายขึ้นในอนาคต ไพบูย์ พูลทอง รายงาน

ขอบคุณที่มาข้อมูล : คุณอำพล สุขเกต

เห็ดขอนขาวและเห็ดขอนดำ

    การเพาะเห็ดขอนขาวและขอนดำในถุงพลาสติก
การเพาะเห็ดขอนขาวและขอนดำในถุงพลาสติกมีวิธีการไม่แตกต่างไปจากการเพาะเห้ดในพลาสติกอื่นๆเกษตรกรที่อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคอีสานหรือภาคอื่นๆ สามารถเพาะเห็ดชนิดนี้ได้เนื่องจากเห็ดชอบสภาพอากาศร้อนชื้น สามารถเพาะนอกฤดูกาลได้
วัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดที่สำคัญ  คือ
1. หัวเชื้อเห็ดขอนขาวหรือขอนดำ
2. ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน  ได้แก่  ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
3. อาหารเสริม  ได้แก่  รำละเอียด  ปูนขาว  ยิปซั่ม  ดีเกลือ  น้ำสะอาด  ซึ่งใช้ผสมตามสูตร
4. ถุงพลาสติก  ยางรัด  สำลี  ตะเกียงแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ  คอขวดพลาสติก  และจุกประหยัด และสำลี
5. แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์สำหรับจุดไฟ
6. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
7. โรงเรือนหรือสถานที่ใช้บ่มก้อนเชื้อเห็ด
8. โรงเรือนหรือสถานที่ ที่ใช้เปิดดอกเห็ดเพื่อผลิตดอกเห็ด  โรงเรือใช้พลาสติกใสทับด้วยแสลนพรางแสง    60-70%  กว้าง  4  เมตร  ยาว  10-12 เมตร  บรรจุได้ประมาณ  5,000- 6,000 ก้อน
การทำถุงก้อนเชื้อ
        ควรเริ่มทำในเดือนกุมภาพันธ์ดีที่สุุด  เพื่อให้ทันช่วงที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดขอนขาว  การทำถุงก้อนเชื้อจะใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุเพาะ  โดยใช้วัสดุอาหารอื่นๆผสมตามสูตร  ดังนี้
   1. ขี้เลื่อย                    100      กิโลกรัม
   2. รำละเอียด               7.5       กิโลกรัม
    3. ปลายข้าว                1           กิโลกรัม
    4. ปูนขาว                   2           กิโลกรัม
   5. ยิปซั่ม                    0.5-1     กิโลกรัม
    6. ดีเกลือ                   0.2        กิโลกรัม
    7. ความชื้น  (น้ำ)         65-70   เปอร์เซ็น
   8. ภูไมท์                     2-4       กิโลกรัม
-ให้นำขี้เลื่อยยางพารามาผสมกับอาหารเสริมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเสียก่อน  จึงเติมน้ำลงไปจนกระทั่งความชื้อพอดี  ทดสอบโดยการนำขี้เลื่อยมากำและบีบให้จับกันเป็นก้อนพอดี  ความชื้นประมาณ  70  %
-นำขี้เลื่อยบรจุลงในถุงพลาสติกทนร้อน  บรรจุขี้เลื่อยให้แน่นพอสมควรแต่ละถุงจะหนักประมาณ 8 ขีด – 1 กิโลกรัม   พร้อมกับสวมคอขวดพลาสติก  และใช้จุกประหยัดที่อุดด้วยสำลี  จากนั้นนำถุงก้อนเชื้อเห็ดที่บรรจุเรียบร้อยแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อ
การนึ่งถุงก้อนเชื้อเห็ด
    โดยปกติแล้วจะนึ่งฆ่าเชื้ออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ  100  องศาเซลเซียส  นาน  3-5  ชั่วโมง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อนึ่ง  จำนวนก้อนเชื้อเห็ด  และประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อ
การหยอดเชื้อลงถุงก้อนเชื้อ
    หัวเชื้อที่ดีนั้นต้องเป็นหัวเชื้อที่เส้นใยเจริญเติบโตเต็มขวด ไม่มีเชื้อราสีต่างๆปนเปื้อน  และไม่เป็นเชื้อแก่จนเส้นใยรัดตัวเป็นสีดำ  สำหรับการหยอดเชื้อลงในถุงก้อนเชื้อ  สามารถทำได้ดังนี้
1. วางก้อนเชื้อเรียงกันเป็นแถว  ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  เปิดกระดาษที่หุ้มสำลีของขวดหัว  เชื้อออก  แต่ยังไม่ดึงจุกสำลีและระวังไม่ให้สำลีหลุดออกจากขวดหัวเชื้อ
2. ควรเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  70 % นำเอาขวดเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างที่คัดดีแล้ว ใช้แท่งเหล็กหรือแท่งไม้ที่มีลักษณะแข็ง  จุ่มแอลกอฮอล์และใช้เขี่ยข้าวฟ่างจนร่วนซุย    
3. ถอดจุกสำลีที่ขวดเมล็ดข้าวฟ่างออก  นำเอาปากขวดไปลนไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์
4. มืออีกข้างเปิดจุกประหยัดหรือจุกก้อนเชื้อ  แล้วเทหัวเชื้อลงไปในถุงพอประมาณจากนั้นรีบปิดก้อนเชื้อด้วยจุกประหยัด
5. ถุงต่อไปก็ทำเช่นเดียวกัน  ทุก  8-10  ถุง  ควรลนปากขวดหัวเชื้อด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่ง
6. หัวเชื้อที่เปิดขวดออกแล้วควรใช้ให้หมด  หากมีเหลือไม่ควรนำมาใช้ต่อ  เพราะเชื้ออาจเสียได้  ซึ่งเฉลี่ยแล้วหัวเชื้อขวดนึง  จะหยอดลงถุงได้ประมาณ  30-40 ถุง
การบ่มพักถุงก้อนเชื้อ
        การบ่มพักถุงก้อนเชื้อ อาจใช้เวลาประมาณ  30-40  วัน  ที่อุณหภูิมิประมาณ  28-38  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเชื้อ  และสภาพอากาศที่เหมาะสม
        เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อนเชื้อเห็ดดีแล้ว ก้อทำการขนย้ายเข้าโรงเรือนสำหรับเปิดดอก  เพื่อดำเนินการเปิดดอกต่อไป
ขั้นตอนและวิธีในการเปิดดอก
1. รอจนกระทั่งเชื้อเห็ดขอนเดินจนเต็มถุง  มีสีขาวจัด ดึงจุกประหยัดออก  และแคะเศษเมล็ดข้าวฟ่างทิ้ง
2. ถอดคอขวดโดยพยายามไม่ให้กระทบกระเทือนเส้นใยเห็ด
3. รดน้ำให้ชุ่มวันละ  3  ครั้ง/วัน   โดยให้น้ำเข้าปากถุงได้บ้าง  ทำตามขั้นตอนนนี้ได้ประมาณ  2-3  วัน
4. ดึงปากถุงพลาสติกให้ตึง  เพื่อให้บริเวณที่ต้องการออกดอก  ได้สัมผัสอากาศ
5. รดน้ำให้ชุ่มวันละ  3  ครั้ง/วัน   โดยให้น้ำเข้าปากถุงได้บ้าง  ทำตามขั้นตอนนนี้ได้ประมาณ  3-5  วัน
6. สังเกตดูว่า  เชื้อเห็ดที่ต้องการให้เกิดดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล  หรือเริ่มเกิดดอกให้ใช้มีดโกนหรือมีดเหลาดินสอคมๆ  กรีดถุงพลาสติกออก  โดยกรีดเลยไหล่ถุงเข้ามาประมาณ  1  เซนติเมตร
7. รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน  วันละ  3-4  ครั้ง/วัน  (เช้า  กลางวัน  เย็น  ก่อนนอน)
8. ขยันทำความสะอาดภายในโรงเรือน  และหมั่นให้อาหารเสริมกับเห็ด 3-4 วัน/ครั้ง จะได้ผลผลิตสูง
การเก็บเห็ดขอนขาวหรือขอนดำ
    การเก็บเห็ดขอนขาวและขอนดำ  เกษตรกรต้องขยันเก็บบ่อยๆ จึงจะได้เห็ดที่มีคุณภาพ  และเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากเห็ดขอนขาวหรือขอนดำเจริญเติบโตเร็วมาก  ควรเก็บในเวลา    เช้า  บ่าย   ค่ำ  ผลผลิตของก้อนเชื้อเห็ด  1  ถุง  จะเก็บได้เฉลี่ย  150-200  กรัม/ถุง  ระยะเวลาในการออกดอก  3-5  เดือน  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของก้อนเชื้อเห็ดและสภาพอากาศ  สภาพแวดล้อม  ของแต่ละฤดุกาล  รวมทั้งการดูแลอาใจใส่ระหว่างการเปิดดอกด้วย
สวนเห็ดรุจิรา

วันนี้มีเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเห็ดลมมาฝากครับ การเพาะเห็ดลม

กระตุ้นเห็ดหอม

การกระตุ้นเห็ดหอม

การกระตุ้นเห็ดหอม

 

เห็ดหอมที่เพาะในประเทศไทยมักจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น  โดยจะออกดอกเมื่อกระทบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  เช่นมีอากาศหนาวเข้ามาเป็นระลอกก็จะออกดอกเป็นชุด ๆ ไป  เมื่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม  หรือไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น  ในฤดูฝน  และฤดูร้อน  พบว่าเห็ดจะไม่ออกดอกเลย  ในการนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการกระตุ้นก้อนเห็ดให้ออกดอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ราบที่อากาศไม่หนาวเย็นมาก  จะต้องทำการกระตุ้นให้ก้อนเห็ดออกดอกจึงจะได้ผลผลิตสูง

วิธีการกระตุ้นให้ก้อนเชื้อเห็ดออกดอกกระทำเมื่อก้อนเห็ดได้พักก้อนและสะสมอาหารมากพอแล้วจึงจะทำการกระตุ้นก็จะออกดอกมากและดอกใหญ่  วิธีการกระตุ้นให้ออกดอกสำหรับการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ราบ มีหลายวิธี  ได้แก่ (1)  การกลบน้ำแข็ง   (2)  การแช่น้ำเย็น  (3)  การตีก้อน  และ (4)  การคว่ำก้อนบนพื้นทราย

1. การกลบน้ำแข็ง  การกลบน้ำแข็ง  ทำได้โดยนำก้อนเชื้อเห็ดมาวางเรยงชิดกัน  แล้วนำน้ำแข็งบดมาวางทับให้หนาประมาณ 10 เซยติเมตร ปล่อยให้น้ำแข็งละลาย เห็ดจะงอกภายใน 3-5 วัน

2. การแช่น้ำเย็น  เมื่อพักก้อนเห็ด 7 วัน และให้น้ำ 2 วัน จนก้อนเชื้อเห็ดพร้อมที่จะกระตุ้นด้วยความเย็นทำได้นำก้อนเห็ดเรียงในถังจนเต็ม  ใช้ตาข่ายคลุมหน้าถังหรือใช้ของหนักเช่น ก้อนอิฐ  แผ่นซีเมนต์ทับก้อนไว้  เพื่อไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดลอยเมื่อใส่น้ำ  จากนั้นเทน้ำเย็นที่ปรับให้ได้อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสด้วยน้ำแข็งลงในถังจนท่วมก้อนเชื้อ (ให้ก้อนเชื้ออยู่ใต้ผิวน้ำทั้งหมด)  ทิ้งไว้นาน 12 ชั่วโมง    หากแช่ก้อนนานเกินไปก้อนเชื้อจะยุ่ยง่ายและก้อนเชื้อเสียหายได้ง่าย  จึงนำก้อนเชื้อมาเรียงไว้กับพื้นโรงเรือนเช่นเดิม เห็ดจะออกดอกภายใน 3 วัน

3. การตีก้อน  ตามปกติเมื่อก้อนเชื้อเห็ดได้รับความกระทบกระเทือน  เช่น  การขนย้าย  การโยน  การทำความสะอาดก้อน  หากมีอาหารสะสมเพียงพอและอากาศเย็นพอ  ก็จะเกิดตุ่มเห็ดได้ทันที  เราจึงสามารถเลียนแบบได้โดยทำการพักก้อนและกระตุ้นน้ำและดูแลก้อนเห็ดให้ได้รับความชื้นอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอระยะหนึ่งจนกะว่าอาหารสะสมในก้อนเพียงพอแล้ว  ก้อนเห็ดในขณะนั้นจะอ่อนนุ่ม  มักจะสังเกตว่ามีตุ่มเห็ดเกิดขึ้นที่ก้อนเห็ดเพียงบางก้อน  ก็เริ่มกระตุ้นได้โดยใช้ฝ่ามือตบลงที่หน้าก้อนเบา ๆ 1 ครั้ง  แล้วรดน้ำตามปกติ  ก็จะเกิดตุ่มดอกเห็ดได้

4. การคว่ำก้อนบนพื้นทราย  วิธีนี้จะทำกับวิธีเปิดปากถุงเรียงบนพื้นทราย  เมื่อก้อนเห็ดพักตัวได้ที่  รดน้ำอย่างสม่ำเสมอประมาณ 7 วัน  จะคว่ำก้อนเห็ดลงบนพื้นทรายของโรงเรือน  รดน้ำทุกวันตามปกติประมาณ 2-3 วัน  ให้กลับก้อนเห็ดขึ้นตามปกติ  ก็จะเกิดตุ่มเห็ดและเริ่มเก็บเห็ดได้ใน 7 วัน

 

ภาพประกอบ ภาพประกอบการกระตุ้นเห็ดหอม

 

ที่มา : http://supapongwk.wordpress.com/6-2/

หัวข้อนี้ มีความสำคัญอย่างมาก ไม่มีการประชุมครั้งไหน ของวงการเห็ดพูดเรื่องของน้ำแม้แต่ตำราทั่วไป น้ำที่ดีคือ น้ำสะอาดปราศจากสารเคมี และน้ำก้คือตัวการหลักทำให้เห็ดเน่าเปลื่อย ติดเชื้อโรคได้

 

การให้น้ำเห็ด

การให้น้ำเห็ด

 

1 น้ำสร้างความชื้นให้เห็ดออกดอกได้ แต่ดูแลป้องกันโรคไม่ได้

2 น้ำก็ทำให้เห็ดเปียกและติดเชื้อโรคได้ถ้าก้อนนั้นมีน้ำอยู่ในก้อน

3 กฏเหล็ก ห้ามเอาน้ำเข้าก้อน

4ดังนั้น ทำอย่างไรให้มีความชื้นและน้ำอย่าเข่าก้อน

ตอบ  อย่ารดให้น้ำเข้าก้อน สังเกตุดูสปิงเกอร์ที่ติดตั้งว่าปล่อยน้ำเข้าเห็ดบ้างไหม รดแต่ก้อนอย่ารดด้านหน้าเห็ด น้ำจะเข้าก้อนได้

ที่มา : รักบ้านเกิด.คอม


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่