แนะนำสินค้าชีวภาพ

ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ

ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ

ตามลักษณะของเชื้อเห็ด

-เห็ดแครง อาจมีอายุ 1-2 เดือน

-เห็ดขอนขาว ขอนดำ อาจมีอายุก้อน 2-3 เดือน

-เห็ดลม เห็ดหอมจีน อาจมีอายุ 3-5 เดือน

-เห็ดนางฟ้า นางรม หูหนู เป๋าฮื้อ อาจมีอายุ 10-12เดือน (แต่ห้วงที่ให้ดอกเห็ดคุณภาพ 3-4 เดือน)

-เห็ดโคนญี่ปุ่น อาจมีอายุ 12-14 เดือน

-เห็ดหลินจือ อาจมีอายุ 20-26 เดือน

 

ตามอัธยาศัยของฟาร์ม

-ฟาร์มที่ทำก้อนเชื้อเอง อาจพิจารณาการนำก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่อายุไม่มากนักมารีไซเคิล โดยนำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาผสมทำเป็นก้อนเชื้อเห็ดใหม่ เพื่อตัดวงจรของโรคแมลง เพราะก้อนเห็ดใหม่ให้ดอกเห็ดคุณภาพที่ดีกว่า ตลอดจนอาจเห็นว่าก้อนเชื้อที่อายุมากๆให้ดอกเห็ดไม่คุ้มค่ากับการดูแล ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น  ฟาร์มในลักษณะที่ว่านี้ อาจเลือกทำลายก้อนเห็ดหลังจากให้ดอกเห็ดเพียง 1-3 เดือน ทั้งๆที่ก้อนเห็ดยังไม่หมดอายุการให้ดอก

-สำหรับฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มที่ไม่ได้ผลิตก้อนเห็ดเองแต่ซื้อก้อนเชื้อมาจากฟาร์มอื่นๆ ฟาร์มประเภทที่ว่ามักนิยมเพาะเห็ดจนก้อนเห็ดไม่มีความสามารถในการให้ดอกเห็ด ช่วงเวลาที่ว่าอาจพิจารณาจาก อายุของเชื้อเห็ดที่เสนอไว้ในเบื้องต้น หรือ อาจอาศัยประสบการณ์  เช่น

1. ก้อนเห็ดขอนดำ-ขอนขาว  เห็ดลม หรือเห็ดโต่งฝน เมื่อใกล้หมดอายุ ก้อนเห็ดจะหดตัวเล็กลงเรื่อยจนหลวมถุง โดยก้อนเห็ดยังแข็ง

2.เห็ดนางรม เช่น ฮังการี หรือ นางรมขาวใหญ่ มักหดตัว อาจไม่หลวมถุงเหมือนเห็ดลม แต่ น้ำหนักก้อนเบาลงมาก อาจเหลือไม่ถึง 1ขีด จาก 8-10 ขีด ใน ขณะที่ก้อนยังเป็นสีขาวอยู่

3.เห็ดนางฟ้าภูฐาน หรือ เห็ดนางฟ้าภูฐานดำ สองฤดู หรือ เห็ดเป๋าฮื้อ ก้อนเห็ดอาจเปลี่ยนเป็นสีดำจากแรกเป็นสีขาว แต่น้ำหนักก้อนไม่ลดลงเพราะเส้นใยเห็ดไม่สามารถกันน้ำให้เข้าไปในก้อนได้เช่นเห็ดนางรม

4.เห็ดหลินจือ แม้ว่าก้อนจะเหี่ยว แห้ง และเบามากแล้ว แต่ก็ยังสามรถให้ดอกเห็ดได้ แม้ว่าจุดูเหมือนตายแล้ว

 

จะเห็นได้ว่าการที่ก้อนเชื้อเห็ดดำ หรือ ขาว ไม่ได้เป็นตัวอบอกได้ว่าก้อนเห็ดนั้นหมดอายุแล้ว ขณะเดียวกันก้อนเห็ดที่เบาลง หรือ หดตัวลงก็ไม่ได้หมายความว่าหมดอายุแล้วเช่นกัน

เกษตรกรเพียงแต่ใช้หลักการนี้เป็นแนวทาง ในการตัดสินใจในการวางแผนการจัดการในฟาร์มเห็ดของตน ที่เหลือล้วนต้องใช้ประสบการณ์ครับ ที่สำคัญการดื้อดึงรักษาก้อนเห็ดไว้เพื่อให้ออกดอกในขณะที่ก้อนเห็ดในฟาร์มมีแต่เชื้อโรคย่อมไม่ดีแน่

 

ที่มา :

นาย เจษฎา กาพย์ไชย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สาเหตุการเกิดหนอนแมลงหวี่ในเห็ด และวงจรของการเกิดหนอนแมลงหวี่ วิธีการป้องกันและกำจัด
เรื่องเกี่ยวกับ หนอนแมลงหวี่ศัตรูที่พบเจอในหน้าก้อนเชื้อเห็ด ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก วงจรชีวิตหนอนแมลงหวี่ปีกแข็งกันก่อน
ระยะไข่ จะสังเกตได้ว่าเป็นเม็ดกลม ๆ รี เม็ดเป็นสีขาวคล้าย ๆ ไรไข่ปลาแต่ไม่ใช่สามารถมองเห็ดได้ด้วยตาเปล่า เมื่อไข่ได้รับการผสมพร้อมที่จะฟักตัวจะมีจุดสีดำ ๆ ระยะตัวอ่อน  หลัก จากที่ไข่มีการฟักตัวออกมาแล้วสังเกตได้ว่าลำตัวจะมีสีขาว หรือสีส้มอ่อน สังเกตดี ๆอาจจะคล้าย ๆ ราส้มแต่ไม่ใช่ เพราะหนอนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวและกัดกินเส้นใยเห็ด ระยะดักแด้  จะมีลักษณะเป็นตัวสีขาวนวล ๆ และสีจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสีดำ พร้อมที่จะเป็นตัวแก่ ระยะตัวเต็มไว  หรือตัวแก่  จะ มีลักษณะเป็นตัวสีดำ ปีกแข็ง จะตอมอยู่หน้าก้อนเชื้อเห็ด และไข่ทิ้งไว้ที่หน้าก้อนเหมือนเดิมหากไม่มีการกำจัด จะทำให้ประชากรของแมลงหวี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหาย

แมลงหวี่ในก้อนเห็ด

แมลงหวี่ในก้อนเห็ด

สาเหตุของการเกิดหนอนแมลงหวี่มีหลายประการด้วยกัน พอสรุป ได้ดังนี้

1.โดยสัญชาติตะญาณของแมลงหวี่ มักชอบของที่มีกลิ่นเน่าเหม็น รวมทั้งกลิ่นแอมโนเนียจากก้อนอาหาร
2. เกิดจากหน้าก้อนเห็ดสกปรก  หลังจากการเก็บดอกไปแล้ว  ยัง มีเศษรากหรือโคนของเห็ดที่ยังดึงออกไม่หมด หากไม่มีการขูดหน้าก้อน ทำความสะอาด เวลาที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดให้น้ำ แล้วน้ำเข้าไปขัง รากหรือโคนเห็ดก็จะอุ้มน้ำจนแฉะเน่าเละ
3.โรงเรือนเพาะเห็ดมีความเหม็นอับชื้น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ไม่มีการระบายอากาศ
4.ไม่เคยฉีดพ่นจุลินทรีย์ กำจัด ไรเห็ด หนอน และ เชื้อรา ตามพื้น ผนังโรงเรือน หรือเสา  อยู่เป็นประจำ เพราะบางทีเราอาจไม่คาดคิด ฉีดพ่นจุลินทรีย์แค่หน้าก้อนเห็ดเพียงอย่างเดียว  แมลงหวี่จะซุกซ่อนตามผนัง
5.เพาะเลี้ยงเห็ดอย่างต่อเนื่องไม่มีการล้างหรือพักโรงเรือน  ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และแพร่ระบาดภายในโรงเรือน
แนวทางป้องกันจะกำจัดหนอนแมลงหวี่ที่มาทำลายหน้าก้อนเห็ด

1. โรงเรือนที่เพาะเห็ด ควรหมั่นที่จะทำความสะอาด ตามพื้นโรงเรือน ผนัง ซอกมุมจาก เสา  เปิด โรงเรือนให้ได้มีอากาศถ่ายเทบ้าง ไม่อับ และหมั่นฉีดพ่นจุลินทรีย์เชื้อบีที + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส+ น้ำสัมควันไม้ หรือ สารสะกัดสะเดา(จุลินทรีย์ทั้ง 3 ตัวให้ทำการหมักขยายตามสูตรของชมรมเกษตรปลอดสารพิษก่อน  เพื่อที่จะ ลดต้นทุน ส่วนน้ำส้มควันไม้ และ สารสะกัดสะเดา เป็นสมุนไพรไล่แมลงหวี่ไม่ให้เข้า มาภายในโรงเรือน) ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งโรงเรือนทั้งด้านนอนและด้านใน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  เพื่อตัดวงจรการเกิดของหนอนแมลงหวี่
2. ก่อนนำเข้าเปิดดอกในโรงเรือน ควรคัดถุงก้อนเชื้อเห็ดที่แสดงอาการทำลายของ แมลง โรค เชื้อราและไรทิ้งหรือหากไม่แน่ใจควรแยกกองไว้ต่างหาก และทำการฉีดพ่นจุลินทรีย์เชื้อบีที  + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส  หากพบการระบาดมากให้ฉีดวันเว้นวัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง  โดยฉีดพ่นหน้าก้อน และใช้เข็มสลิงฉีดอัดเข้าไปในก้อนเน้นตรงจุดที่เกิดเชื้อโรคเป็นพิเศษ  หากพบการระบาดน้อย ให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3-4 เช่นกัน
3. หากแมลงหวี่มาตอมหน้าก้อน ควรแขวนกับดักกาวเหนียวทาบนกระดาษสีเหลือง แต่ถ้าไม่มีกาวเหนียวให้ใช้วาสลีนทาบนกระดาษแทนก็ได้ แต่ต้องทาบ่อย เพราะว่าวาสลีนนี้จะแห้งเร็ว ควรเปลี่ยนกับดักกาวเหนียว เมื่อพบว่ามีตัวแมลงมาติดจนเต็มหรือประมาณ 45-60 วัน/ครั้ง  และแขวนกับกาวเหนียวให้มากเท่าที่จะมากได้ เพื่อเป็นการช่วยลดประชากรของหนอนแมลงหวี่
หมายเหตุ ยิ่งทากาวกับพลาสติกสีเหลืองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะช่วยลดปริมาณของแมลงหวี่ได้มากเท่านั่น
4. ขณะเปิดดอกแล้วควรที่จะหมั่นตรวจสอบสังเกตอยู่เป็นประจำ   ดังนั้นหากพบการทำลายที่ควรจะคัดแยกออกและดูแลเป็นพิเศษ ด้วยการฉีดพ่น จุลินทรีย์เชื้อบีที  + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส หากไม่หายควรที่จะสละก้อนทิ้งและเผาทำลาย
5. หลังจากการเก็บดอกเห็ดแล้ว ควรทำความสะอาดหน้าก้อนเชื้อทุกครั้ง โดยการใช้ปลายช้อนขูดที่ก้อนเอา เศษ และรากโคนเห็ดที่ยังติดอยู่ออกให้หมดและฉีดพ่นด้วย จุลินทรีย์เชื้อบีที  + บีเอสพลายแก้ว+ บาซิลลัสไมโตฟากัส ทันที รวมถึงเนื้อเยื่อเห็ดที่ขูด ดอกเห็ดที่แห้งเหี่ยว เศษดอกเห็ดที่คัดทิ้งหรือร่วงหล่นลงพื้นโดยไม่ตั้งใจควรมีการเก็บทิ้งในถัง ขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ควรให้ตกหล่นบริเวณพื้นโรงเรือน เพราะจะทำให้เน่าและเพิ่มกลิ่นอับ เป็นที่ชื้นชอบของแมลงศัตรูเห็ด
การเพาะเห็ดต้องเน้นเรื่องความสะอาดและต้องปฏิบัติในเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ  ไม่ใช้ว่าเกิดเหตุแล้วมาตามแก้ไขน่ะครับ

วันนีี้มีเอกสารมาแนะนำครับเป็นเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดครับ อ่านได้ที่นี้ครับ เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด

ที่มา : ศูยน์ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

เทคนิคและวีธีเพาะก้อนเชื้อเห็ด

เทคนิคและวีธีเพาะก้อนเชื้อเห็ด

ก้อนเห็ดเมื่อเราเปิดดอกไปได้ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป อาหารด้านในก็จะเริ่มหมดไป และปริมาณผลผลิตก็จะเริ่มน้อยลง หน้าก้อนเห็ดอาจจะแข็ง เรามีวิธีการกระตุ้นให้ดอกเห็ดออกได้อีกและปริมาณการให้ผลผลิตเทียบเท่ากับครั้งที่สองของการออกดอกในเดือนแรก โดยวิธีการง่าย ๆ คือการล้างหน้าก้อนเห็ด

วิธีการมีดังนี้

1. เอาคอขวดออก

2.ดึงถุงให้ยืดจนสุดและพับปากถุงเข้าไปนิดหน่อย

3.ใช้น้ำฉีดไปล้างที่หน้าก้อนเห็ด โดยถ้าก้อนไหนหน้าก้อนแข็งมากก็เอามือถู หรือใช้ช้อนขูดออกเบา ๆ

4.หลังจากนั้นประมาณ 3-5 วันเห็ดจะเริ่มออกดอกพร้อม ๆ กัน

วันนี้มีเอกสารแนะนำเกี่ยวกับสะเดาครับ ลองอ่านได้ที่นี้เลยครับ สะเดา

เผื่อเอาไปเป็นแนวทางในการกำจัดแมลงในโรงเรือนเพาะเห็ดครับ

 

สะเดากำจัดแมลง

สะเดากำจัดแมลง


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่