แนะนำสินค้าชีวภาพ

เห็ดหอมที่เพาะในประเทศไทยมักจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น  โดยจะออกดอกเมื่อกระทบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  เช่นมีอากาศหนาวเข้ามาเป็นระลอกก็จะออกดอกเป็นชุด ๆ ไป  เมื่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม  หรือไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น  ในฤดูฝน  และฤดูร้อน  พบว่าเห็ดจะไม่ออกดอกเลย  ในการนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการกระตุ้นก้อนเห็ดให้ออกดอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ราบที่อากาศไม่หนาวเย็นมาก  จะต้องทำการกระตุ้นให้ก้อนเห็ดออกดอกจึงจะได้ผลผลิตสูง
       วิธีการกระตุ้นให้ก้อนเชื้อเห็ดออกดอกกระทำเมื่อก้อนเห็ดได้พักก้อนและสะสมอาหารมากพอแล้วจึงจะทำการกระตุ้นก็จะออกดอกมากและดอกใหญ่  วิธีการกระตุ้นให้ออกดอกสำหรับการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ราบ มีหลายวิธี  ได้แก่ (1)  การกลบน้ำแข็ง   (2)  การแช่น้ำเย็น  (3)  การตีก้อน  และ (4)  การคว่ำก้อนบนพื้นทราย
       1. การกลบน้ำแข็ง  การกลบน้ำแข็ง  ทำได้โดยนำก้อนเชื้อเห็ดมาวางเรยงชิดกัน  แล้วนำน้ำแข็งบดมาวางทับให้หนาประมาณ 10 เซยติเมตร ปล่อยให้น้ำแข็งละลาย เห็ดจะงอกภายใน 3-5 วัน
       2. การแช่น้ำเย็น  เมื่อพักก้อนเห็ด 7 วัน และให้น้ำ 2 วัน จนก้อนเชื้อเห็ดพร้อมที่จะกระตุ้นด้วยความเย็นทำได้นำก้อนเห็ดเรียงในถังจนเต็ม  ใช้ตาข่ายคลุมหน้าถังหรือใช้ของหนักเช่น ก้อนอิฐ  แผ่นซีเมนต์ทับก้อนไว้  เพื่อไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดลอยเมื่อใส่น้ำ  จากนั้นเทน้ำเย็นที่ปรับให้ได้อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสด้วยน้ำแข็งลงในถังจนท่วมก้อนเชื้อ (ให้ก้อนเชื้ออยู่ใต้ผิวน้ำทั้งหมด)  ทิ้งไว้นาน 12 ชั่วโมง    หากแช่ก้อนนานเกินไปก้อนเชื้อจะยุ่ยง่ายและก้อนเชื้อเสียหายได้ง่าย  จึงนำก้อนเชื้อมาเรียงไว้กับพื้นโรงเรือนเช่นเดิม เห็ดจะออกดอกภายใน 3 วัน
       3. การตีก้อน  ตามปกติเมื่อก้อนเชื้อเห็ดได้รับความกระทบกระเทือน  เช่น  การขนย้าย  การโยน  การทำความสะอาดก้อน  หากมีอาหารสะสมเพียงพอและอากาศเย็นพอ  ก็จะเกิดตุ่มเห็ดได้ทันที  เราจึงสามารถเลียนแบบได้โดยทำการพักก้อนและกระตุ้นน้ำและดูแลก้อนเห็ดให้ได้รับความชื้นอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอระยะหนึ่งจนกะว่าอาหารสะสมในก้อนเพียงพอแล้ว  ก้อนเห็ดในขณะนั้นจะอ่อนนุ่ม  มักจะสังเกตว่ามีตุ่มเห็ดเกิดขึ้นที่ก้อนเห็ดเพียงบางก้อน  ก็เริ่มกระตุ้นได้โดยใช้ฝ่ามือตบลงที่หน้าก้อนเบา ๆ 1 ครั้ง  แล้วรดน้ำตามปกติ  ก็จะเกิดตุ่มดอกเห็ดได้
        4. การคว่ำก้อนบนพื้นทราย  วิธีนี้จะทำกับวิธีเปิดปากถุงเรียงบนพื้นทราย  เมื่อก้อนเห็ดพักตัวได้ที่  รดน้ำอย่างสม่ำเสมอประมาณ 7 วัน  จะคว่ำก้อนเห็ดลงบนพื้นทรายของโรงเรือน  รดน้ำทุกวันตามปกติประมาณ 2-3 วัน  ให้กลับก้อนเห็ดขึ้นตามปกติ  ก็จะเกิดตุ่มเห็ดและเริ่มเก็บเห็ดได้ใน 7 วันรูปตัวอย่างการกระตุ้นครับ ภาพการกระตุ้นเห็ดหอม

 

ทีมา :  http://supapongwk.wordpress.com

เห็ดจะออกดีปัจจัยหลักๆก็คือ อุณหภูมิ ความชื้น ในอากาศ ยิ่งช่วงฤดูฝนแล้วเหมาะมากเลยสำหรับเห็ด แต่อย่าลืมใส่ใจเรื่องการรดน้ำเห็ดน่ะครับ

ข้อควรระวังสำหรับฤดูฝนก็คือ ความชื้นที่มากเกินไป จะส่งผลให้ก้อนเห็ดถูกคุคามจากราอื่นๆเช่น ราเขียว ราดำ ดังนั่นก่อนที่จะรดน้ำเห็ดในช่วงฤดูฝนลองสังเกตุสภาพอากาศก่อน

เช่น ถ้ามีฝนตกปรอยๆ หรือ พึ่งตกเสร็จ ก็อย่าพึ่งรด ถ้าจะรดก็แนะนำให้รดแต่พื้นก็พอ ลองสังเกตุดูนะครับ

ดอกเห็ดแห้งฝ่อ แห้งลงจนกลายเป็นเห็ดแดดเดียว ใครที่เจอแบบนี้ผมบอกได้คำเดียว ว่าเจ็งแน่ๆ ถ้าไม่แก้ พอดีมีคนถาม ผมก็อยากตอบ แต่ในกระทู้ที่ถามมีคนตอบมากแล้ว และมีความรู้เพียงพอต่อปัญหานั้นแล้ว   ผมขอบอกเลยแล้วกันมี2ข้อ 1 โรงเรือนของคุณมีลมเข้ามาก บางคนบอกว่าฉันปิดดีแล้ว ผมไม่เชื่ออย่ามา โกหก ข้างบนลมก็เข้าได้แม้เพียงเล็กน้อย ตอนนี้หน้าหนาวลมแรงนะครับ คิดให้ดีๆ พอลม มาความชื้นในอากาศ และความชื้นในก้อนก็หายไปนะครับ ขอบอก สรุปดูโรงเรือนก่อนอย่าให้ลมเข้ามาก 2  ความชื้นในโรงเรือนไม่้มี เพียงพอ ดอกจริงแห้ง  มีแค่2ข้อเท่านั้น เรื่องอื่นผมไม่สน เพราะเห็ดนางฟ้ามีแค่นี้         ใครอาจสงสัยว่าเป็นโรคไหม ผมบอกได้เลย เห้ดนางฟ้าถ้าแห้งเหลืองฝ่อ จนเป็นเห็ดกรอบ มีเรื่องอากาศ       และความชื้นเท่านั้นเรื่องอื่นไม่มี  ราอะไรก็ไม่เกี่ยว แมลงก้ไม่ใช่ ต่อให้มีแมลง100ตัวอยู่ในเห็ดก็ไม่สามารถ ทำให้เห็ดฝ่อเหลืองได้  สรุปใครเจอแบบนี้ จัดการเรื่องความชื้นให้เรียบร้อยก็จบ

 

ที่มา : รักบ้านเกิด

แสงสว่าง (Light) นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่นักเพาะเห็ดจะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากแสงจะไปกระต้นให้เกิดการสร้างดอก (Fruiting body) ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดมีความต้องการแสงที่แตกต่างกัน เช่น เห็ดบด เห็ดขอนขาว จะต้องการแสงมากกว่าเห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดหูหนู เป็นต้น ดังนั้นในการสร้างโรงเรือนในการเพาะเห็ดก็จะแตกต่างกันออกไป สร้างโรงเรือนให้ถูกใจเห็ด การสร้างโรงเรือนเห็ดก็เสมือนการสร้างบ้านให้เห็ดอยู่ ดังนั้นก็ต้องสร้างให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิด เสมือนสุภาษิต “ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ ผูกอู่ตามใจคนนอน” ฉันใดก็ฉันนั้น การสร้างโรงเรือนเห็ดจึงต้องสร้างให้ถูกใจเห็ดเช่นกัน เห็ดจึงจะออกดอก (สภาพแวดล้อมเหมาะสม) โรงเรือนที่เห็ดชอบ ในการสร้างโรงเรือนเห็ดให้ถูกใจใช่ว่าจะใช้ของดีๆ วัสดุแพงๆ หากแต่เป็นการที่จะทำอย่างไรให้มีความเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ด จากประสบการณ์ของตน ผนวกกับเครือข่ายพันธมิตร คนรักเห็ด จึงพบว่าแสงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดบดและเห็ดขอนขาวนั้น จะต้องให้มากกว่าเห็ดกลุ่มอื่น เพื่อให้อุณหภูมิ และการกระตุ้นการเกิดดอก ดังนั้นการสร้างโรงเรือนเห็ดควรอยู่ที่โล่ง หลังคาควรมุงด้วยพลาสติกใส เพื่อให้แสงส่องเข้าได้ประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ หากแดดจ้ามากควรพรางด้วยทางมะพร้าว หรือตาข่ายพลางแสง (ซาแลน) สำหรับเห็ดนางฟ้า นางรม และหูหนู จะต้องการอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซนเซียส ในการเจริญเติบโต อีกทั้งต้องการแสงน้อยกว่าเห็ดบด เห็ดขอนขาว ดังนั้นการสร้างโรงเรือนควรสร้างในที่ร่ม หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ หลังคาควรมุงด้วยหญ้าคา หรือแฝก โดยให้แสงเข้าได้ประมาณ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ เห็ดจึงจะเกิดดอกได้ดีและมีความสม่ำเสมอ

วันนี้ได้ไปเจอเอกสารดีๆ มาแนะนำกันอีกแล้วครับ อ่านได้ที่นี้ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่