แนะนำสินค้าชีวภาพ

Posts Tagged ‘การเพาะเห็ด’

เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหลินจือ การเพาะเห็ดเหลินจือ

คุณสมบัติของเห็ดหลินจือในการรักษาโรค

เห็ดหลินจือเป็นเห็ดสมุนไพร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้ผู้บริโภค มีอายุยืนนานโดยเฉพาะชาวจีนเชื่อกันว่า เห็ดหลินจือมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ นับเป็นพันปีๆ มาแล้ว ประกอบกับเห็ดหลินจือที่ขึ้นตามธรรมชาติมีน้อยมาก จึงทำให้เห็ดหลินจือมีราคาแพงมาก ต่อมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ สรรพคุณของเห็ดหลินจือในการรักษาโรคต่างๆ อย่างกว้างขวางมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. สารและประเภทของสารในเห็ดหลินจือ จากการสกัดสารต่างๆ ที่พบในเห็ดหลินจือและมีสรรพคุณในการรักษาโรคมีหลายชนิด ได้แก่

  1. Cholestan สารพวกนี้จัดเป็นสารพวก steroid
  2. Ergosterol จัดเป็นสารพวก steroid
  3. Ganoderan จัดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรท
  4. Ganoderic acid จัดเป็นสารประเภทไตรเตอร์ฟีน
  5. G. lucidum antibiotic จัดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรท
  6. G. lucidum Polysaccharide จัดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรท
  7. Lucidenic acid จัดเป็นสารประเภทไตรเตอร์ฟีน

2. คุณค่าทางอาหาร เห็ดหลินจือมีสารอาหารที่พบทั่วไป หลายอย่างโดยเฉพาะแร่ธาตุพวกโพแทสเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ วิตามิน ฯลฯ

3. สรรพคุณต่อต้านเนื้องอก จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เห็ดหลินจือมีสารที่สามารถต่อต้านเนื้องอก (antitumor) สารดังกล่าวคือ (1-3)-b-D glucan ซึ่งจัดเป็นสารพวก polysaccharide สารพวกนี้ยังพบในพวกเห็ดหอมและเห็ดอื่นๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน

4. สรรพคุณในการรักษาโรคอื่นๆ จากรายงานการวิจัยสารสกัดจากเห็ดหลินจือในการรักษาโรคชนิดต่างๆ พบว่า สารที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือสามารถรักษา โรคแพ้ โรคความดัน โรคตับ โรคกระเพาะ ลดน้ำตาลในเลือด และเพิ่มความต้านทานโรค โดยการทดสอบกับหนู และยังมีเอกสาร รายงานว่าเห็ดหลินจือมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคการอุดตันของเส้นเลือด โรคหลอดลมอักเสบ ฯลฯ

เห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดเป๋าฮื้อ

ข้อมูลการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ อ่านได้ที่นี้ครับ paohoe

เห็ดขอนขาว-เห็ดบด

เห็ดขอนขาว-เห็ดบด

วันนี้มีเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเห็ดขอนขาว และเห็ดบด มาให้อ่านกันนะครับ

อ่านได้ที่นี้เลยครับ ขอนขาว

เห็ดนางรม

เห็ดนางรม

มีเอกสารการเพาะเห็ดสกุลนางรมมาแนะนำครับ อ่านได้ที่นี้ครับ

Oyster Mushroom

 

ที่มา :

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปัจจัยสำคัญของการผลิตดอกเห็ด

( ที่มาข้อมูล : คู่มือการเพาะเห็ด โดยศรานนท์  เจริญสุข )

 

ปัจจัยการเพาะเห็ด

ปัจจัยการเพาะเห็ด

1.  การถ่ายเทอากาศ 

โรงเรือนเพาะเห็ดที่เน้นการเก็บรักษาความชื้นมากจะทำให้เกิดสภาพอับทึบ  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ซึ่งถ้าเป็นการเพาะน้อย  ๆ  จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องออกซิเจนมากนัก  แต่ถ้าเพาะมาก ๆ  เห็ดแต่ละถุงก็จะหายใจปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา   ซึ่งถ้าหากสะสมในเรือนเพาะมาก ๆ   จะทำให้ดอกเห็ดบิดเบี้ยว  ดอกเล็กหรือไม่ออกดอกได้    ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดโรงเรือนให้โปร่งทางด้านล่าง  เพราะก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหนักกว่าอากาศทั่วไป  จะสามารถกระจายออกไปโดยรอบได้ง่าย  สำหรับโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่มากอาจต้องใช้พัดลมดูดหรือเป่าอากาศช่วยด้วย  ซึ่งการเคลื่อนที่ของลมจะพาความชื้นบางส่วนออกไป  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องชดเชยความชื้นไม่ให้ก้อนเห็ดแห้งโดยการรดน้ำเพิ่มขึ้นและให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม  การถ่ายเทอากาศในโรงเรือนขนาดเล็กหลายหลังที่ตั้งห่าง  ๆ  กันจะดีกว่าโรงเรือนหลังเดียวขนาดใหญ่.

 

2.  การรดน้ำ   

การรดน้ำนิยมใช้เป็นระบบพ่นเป็นฝอย  ซึ่งอาจต่อท่อกับปั้มน้ำที่มีแรงดันพ่นน้ำเป็นละอองละเอียด  หรือถ้าไม่มีระบบปั้มน้ำจะใช้สายยางธรรมดา  บัวรดน้ำก็ได้  โดยรดให้พอเปียกชื้นไม่ให้มีน้ำขังเพราะจะทำให้เห็ดเน่าเสียได้ง่าย

การรดน้ำปกติจะทำเพียงวันละ  2  ครั้ง  คือเช้า – เย็น  แต่หากสังเกตพบว่าขอบดอกเห็ดแห้ง  ดอกไม่ค่อยมีน้ำหนักซึ่งจะเป็นผลจากการขาดน้ำ  ก็ควรรดเพิ่มขึ้นเป็นวันละ  3 – 4  ครั้ง  กระจายเวลาออกไป คือ  เวลาเช้า  สาย  บ่าย  และเย็น   การสูญเสียน้ำของดอกเห็ดจะขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศด้วย   ถ้าอากาศมีความชื้นน้อย  อากาศร้อนและมีลมพัด  ดอกเห็ดก็จะแห้งเร็ว  ถ้าลมแรงจัดก็จะต้องทำโรงเรือนให้มิดชิดขึ้น  และเพิ่มการรดน้ำให้บ่อยครั้งขึ้น.

น้ำที่ใช้รดควรจะเป็นน้ำจืดสนิท เช่น  น้ำฝน  น้ำประปาที่ตากแดดให้คลอรีนระเหยไปแล้ว  น้ำบ่อ  น้ำบาดาลที่ไม่กร่อยเค็ม  น้ำที่เราใช้บริโภคทั่วไป  น้ำที่มีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดคือ  เปรี้ยว  ไม่เป็นด่างคือ  น้ำที่มีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดคือ  เปรี้ยว  ไม่เป็นด่งคือ หวานหรือฝาด  ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ  7  ซึ่งถ้าสามารถนำตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ก็จะเป็นการดี.

 

3.  อุณหภูมิกับการผลิตดอกเห็ด 

เห็ดต่างชนิดกันจะชอบอุณหภูมิในขณะสร้างดอกต่างกัน  ดังนั้นจึงควรเลือกปลูกเห็ดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  โดยเห็ดที่มีปัญหามากที่สุด  คือเห็ดที่ชอบอากาศหนาวเย็นมาก  ๆ  เช่น เห็ดหอม  ซึ่งชอบอุณหภูมิประมาณ  15  องศาเซลเซียส  เห็ดนางฟ้าบางสายพันธุ์ก็ชอบความหนาวเย็นมากเช่นกัน  ส่วนเห็ดนางรม  เห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ดหูหนู  และเห็ดที่มีถิ่นกำเนิดในไทยจะชอบอุณหภูมิอบอุ่นธรรมดาของฤดูฝนและฤดูร้อน    ส่วนในฤดูหนาวก็จะสร้างดอกเห็ดได้น้อยลงหรือไม่เกิดดอกเห็ด  วิธีการแก้ไขที่เหมาะสม  คือในฤดูร้อนก็เพาะเห็ดทนร้อน  เช่น เห็ดนางรม  ฤดูหนาวก็เพาะเห็ดที่ชอบความหนาวเย็น  เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน  เห็ดหอม  ส่วนฤดูฝนก็เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ดหูหนู  เห็ดตีนแรด  เป็นต้น.

Page 1 of 41234

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่