แนะนำสินค้าชีวภาพ

Posts Tagged ‘น้ำส้มควันไม้’

องค์ประกอบน้ำส้มควันไม้

 น้ำส้มควันไม้ประกอบด้วยสารอินทรีย์มากกว่า 200 ชนิดโดยเฉพาะ ฟีนอล ซึ่งได้จากการสลายตัวของลิกนิน กรดอินทรีย์และแอลกอฮอล์ต่างๆที่ได้จากการสลายเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลส น้ำส้มควันไม้ประกอบด้วยน้ำประมาณร้อยละ 85 กรดอินทรีย์ประมาณร้อยละ 3 และสารอินทรีย์อื่นๆร้อยละ 12 น้ำส้มควันไม้มีค่า pH ประมาณ 3 ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.012 – 1.024 ซึ่งมีความแตกต่างตามประเภทของไม้ที่นำมาเผา
น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

การใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้

  • การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว สารปรับผิวนุ่ม อุตสาหกรรมอาหารรมควัน อุตสาหกรรมย้อมผ้าและยารักษาโรคผิวหนัง
  • การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง ราดทำลายปลวกและมด ป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่นตะขาบ ตะเข็บ แมงป่อง กิ้งกือ ราดโคนต้นไม้รักษาโรคราและโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงวางไข่ ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ฉีดพ่นใบเพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา
  • การใช้ประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์ ใช้ลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อช่วยการย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสีย
  • การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ การแช่เมล็ดข้าวที่เสื่อมคุณภาพตามธรรมชาติเนื่องจากผ่านการเก็บรักษา 10 เดือนในน้ำส้มควันไม้เจือจาง 300 เท่า เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมล็ดมีความงอกร้อยละ 96.67 ซึ่งสูงกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่และแช่ด้วยน้ำ[4] น้ำส้มควันไม้ระดับความเข้มข้น 1: 500 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดหวานทั้งวิธีการฉีดพ่นบนใบและฉีดลงดิน[
  • ระหว่างสงครามกลางเมืองอเมริกา การปรุงอาหารใน สมาพันธรัฐอเมริกา ได้พยายามทดแทนการขาดแคลนเกลือโดยเก็บรักษาเนื้อสัตว์และปลาในน้ำส้มควันไม้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก
น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

การใช้น้ำส้มควันไม้กระตุ้นให้ก้อนเห็ดเก่าออกดอกอีกครั้ง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

เห็ดก้อนเก่าที่เก็บดอกจนหมดแล้ว   ส่วนใหญ่เกษตรจะทิ้งไปเลยหรือบางรายก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น แต่คุณบุญเพ็งยังไม่ทิ้ง นำเอาเห็ดก้อนเก่ามาทำให้ออกดอกใหม่  โดยใช้เทคนิคง่ายๆ ดังนี้        นำก้อนเห็ดเก่ามาตัดจุกและพลาสติกบริเวณส่วนปากถุงออกมา และใช้น้ำสะอาดล้างราส่วนที่ดำ บริเวณปากก้อนเชื้อเห็ดให้สะอาด จากนั้นน้ำก้อนเชื้อเห็ดวางในชั้นในโรงเรือนเปิดดอกเหมือนเดิม แล้วนำน้ำส้มควันไม้เจือจาง ฉีดพ่นให้ทั่ว เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา และช่วยกระตุ้นให้เห็ดออกดอกอีกครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน (ถ้าแห้งก็ให้รดน้ำปกติ) เห็ดจะเริ่มออกดอก และสามารถเก็บได้อีกประมาณ 1 เดือน         

       

วิธีการเจือจางน้ำส้มควันไม้     

1.น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะ     

2.กากน้ำตาล 1 แก้ว     

3.น้ำเปล่า 100 ลิตร  

             

วิธีทำ          

เทส่วนผสมในถังรวมกัน จากนั้นคนให้เข้ากัน ใส่บัวรดน้ำ หรือเครื่องฉีดพ่น               

ประโยชน์ / การนำไปใช้     

1. รดหรือฉีดพ่นให้ทั่ว ทุกๆ 15 วัน-1 เดือน/ ครั้ง จะช่วยกระตุ้นการออกดอกของเห็ด     

2. รดหรือฉีดพ่นให้ทั่ว เมื่อเกิดเชื้อรา หรือมดขึ้น ในก้อนเห็ด     

3. ฉีดพ่นเห็ดก้อนเก่า กระตุ้น และฆ่าเชื้อราให้เห็ดก้อนเก่ากลับมาออกดอกอีกครั้ง     

4.ใช้ได้กับเห็ดเกือบทุกชนิดที่ทดลองแล้วได้ผลดีคือ เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม
ที่มา : รักบ้านเกิด

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

 

การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูของเห็ดนั้น เป็นสิ่งที่น่าทำและจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องด้วย บรรดาแมลงทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนดอกเห็ดของเราจะเข้ามาใน 2 ลักษณะคือ ตัวเต็มวัย ซึ่งบินกันให้ว่อนทั่วโรงเห็ดหรือเกาะตามดอกเห็ดนั่นแร่ะ เป็นตัวแมลงเต็มวัย สามารถใช้ “น้ำส้มควันไม้” ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วทั้งโรงเรือน ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งหน้าก้อนหลังก้อนให้ชุ่มโชกไปเลย และควรที่จะฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันและขับไล่ตัวเต็มวัยของแมลงไม่ให้เข้ามาก่อกวนดอกเห็ดของเราอีก  ลักษณะที่ 2 ของแมลงก็คือ ตัวหนอน ตัวเต็มวัยของแมลงที่เข้าดูดกินน้ำเลี้ยงของดอกเห็ดเมื่ออิ่มหมีพีมันดีแล้ว มันก็จะทำการวางไข่ไว้ตามหน้าก้อนเห็ด เจ้าไข่นี่มันจะใช้เวลา 1 วันก่อนที่จะกลายร่างเป็นหนอน ค่อย ๆ คืบคลานเข้าไปกัดกินเส้นใยเห็ด มันใช้เวลาในชีวิตของการเป็นหนอนอยู่ 4 วันก่อนที่จะกลายร่างเข้าสู่ดักแด้ รอวันที่จะเติบโตเป็นตัวเต็มวัยออกมาอาละวาดเราอีก การกำจัดเราจึงจะต้องตัดวงจรชีวิตของมันในขณะที่มันเป็นหนอน ซึ่งจะมีโอกาสแค่ 4 วัน จุลินทรีย์ที่จะกำจัดหนอนได้มีชื่อว่า บาสิลัส BT โดยหมักด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนหรือนมกล่องเช่นเดียวกับเชื้อบาสิลัสพลายแก้ว แล้วนำมาผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหน้าก้อนและถ้าเจอว่าก้อนไหนมีหนอนเข้าไปข้างในจะใช้เข็มฉีดยาฉีดอัดเข้าไปก็ได้  และเพื่อกำจัดหนอนไม่ให้มันมีโอกาสได้เข้าดักแด้จึงควรฉีดพ่น 4 วันต่อเนื่องกัน เชื้อ BT และเชื้อพลายแก้ว สามารถใช้ผสมในน้ำ 20 ลิตรและฉีดพ่นพร้อมกันได้  การฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้ก็ดี หรือเชื้อบาสิลัสก็ดี ควรวางโปรแกรมฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ สัปดาห์แล้วจะไม่มีศัตรูมารบกวนดอกเห็ดของเราครับ

Page 2 of 212

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่